Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Obnova NKP Považský hrad

logáštátny znak SR

 

Názov projektu: Obnova NKP Považský hrad

 

Správca programu:     Úrad vlády Slovenskej republiky

Kód výzvy:                      CLT02

Kód projektu:                CLT02008

Číslo programu:           SK05

Programová oblasť:  Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity                                                 v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Cieľ projektu:              Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti
Opatrenie:                    Hrady, opevnenia a mestské paláce
Ukončenie projektu:  apríl 2016

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:        537 864 Eur
Výška  grantu:                                                   457 184 Eur
Spolufinancovanie (15%):                                 80 680 Eur

 

Obsah projektu:

Stavebné práce:         sanácia skalného brala – JV časť – 1. etapa; archeologický prieskum; osadenie                                          bezpečnostných prvkov (zábradlie, lávka), domurovanie zostatkov časti paláca –                                            kaplnka;

Architekt. prvky:        osadenie prvkov náučného chodníka – informačného systému, terénne schody,                                            exteriérový ďalekohľad, kovový model hradu, pútač, smetné koše, odpočívadlá,                                              stojan na bicykle

Publicita:                     otváracia a zatváracia konferencia, informačný deň na hrade, web
                                       stránka projektu, bružúra, tv spot, letáky, propagačné predmety

Partneri projektu:     OZ Združenie hradu Bystrica, OOCR Horné Považie

 

Personálne zabezpečenie projektu:

Manažment: koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér pre publicitu

Autorský dozor

Stavebný dozor

OSO pre verejné obstarávanie

 

Project title:   
Restoration of Povazsky Castle - Cultural and National Heritage (CNH)


Programme manager:         Government Office of the Slovak Republic
Call code:                                CLT02
Project code:                         CLT02008
Program number:                 SK05


Programme  area:   

Conservation and restoration of cultural and natural heritage and promoting diversity in the fields of culture and art within the European cultural heritage


Aim of the project:               Making cultural heritage available to public
Adaptation:                            Castles, forts and municipal mansions
Project completion:             April 2016
 
Total eligible project costs:    537 864 €
Grant amount:                          457 184 €
Co-financing (15%):                  80 680 €
 
Project description:
Construction work:
          
remediation of the rock cliff - SE part - 1st stage; archaeological research;  safety elements installation (railings, bridge), rebuilding remains of the palace - the chapel;


Architectural elements:     
nature trail elements installation - information system, landscape staircase, outdoor telescope, metal model of the castle, banner, trash bins, rest areas, stands for bicycles


Promotion:                          
opening and closing conference, an  information day held  at the castle, advertising on project website, Inclusion Resource Centre, TV commercials, brochures, leaflets, souvenirs

Project partners: Association Agreement Bystrica Castle, Upper Považie OOCR
 
Responsible staff management:

Project Coordinator, Financial Manager and Accountant, Publicity Manager
Author Project Inspection
Supervision of Construction
Qualified  competent person for public procurement

 

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY:

http://www.eeagrants.sk/

http://eeagrants.org/

http://www.vlada.gov.sk/

 

PARTNERI PROJEKTU:

http://www.hradbystrica.sk/

http://www.hornepovazie.sk/
 

Sprievodná fotogaléria:

 

sprievodná fotografia k projektu Obnova NKP Považský hradsprievodná fotografia k projektu Obnova NKP Považský hradsprievodná fotografia k projektu Obnova NKP Považský hrad sprievodná fotografia k projektu Obnova NKP Považský hradsprievodná fotografia k projektu Obnova NKP Považský hradsprievodná fotografia k projektu Obnova NKP Považský hrad


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40370358

Úvodná stránka