Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zariadenie pre seniorov

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Názov: Zariadenie pre seniorov, Lánska 957/32, Považská Bystrica
Adresa: Lánska 957/32, 017 01 Považská Bystrica
Riaditeľka: Mgr. Jana Varhaníková
Telefónne číslo: 042/4322320
E-mail: riaditel@zpslanska.sk

Internetová adresa: www.ddlanska.sk

E-mailová adresa: ddlanska@stonline.sk
 

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.


(2) V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.


(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

 

KRITÉRIÁ
PRI ZARAĎOVANÍ DOŠLÝCH ŽIADOSTÍ DO ZARIADENIA PRE SENIOROV A ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY


Mesto Považská Bystrica pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, ak má fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie  postupuje podľa nasledovných kritérií:

1/ poradie žiadateľa v evidencii čakateľov o poskytovanie sociálnej služby podľa dátumu podania písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
2/ pohlavie fyzickej osoby,
3/ druh sociálnej služby.

Obec bezodkladne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40382377

Úvodná stránka