Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zariadenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, je zriaďovateľom a prevádzkovateľom dvoch zariadení detských jaslí s kapacitou 45 detí, kde je zabezpečená starostlivosť v rámci denného pobytu deťom od 1 do 3 rokov.

Poslaním detských jaslí je dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí, poskytovať starostlivosť z hľadiska zdravotného a výchovného ako neoddeliteľného celku, ktorý ovplyvňuje zdravý telesný a duševný vývoj detí.
 

  1. V detských jasliach sa poskytuje služba na podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu pripravuje na:
  • povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • pripravuje  sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce, alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
  1. V detských jasliach sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou. Ambulantnou formou sa sociálna služba poskytuje v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v ,,Zmluve o poskytovaní sociálnej služby  na podporu zosúladenia  rodinného života a pracovného života v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ pri prijatí dieťaťa na návrh zákonného zástupcu.

V detských jasliach sa poskytujú:

  • bežné úkony starostlivosti o dieťa,
  • stravovanie,
  • výchova.

Starostlivosť o dieťa je vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností alebo vykonávanie súboru týchto činností, primeraný veku dieťaťa a zdravotného stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.

  1. Detské jasle poskytujú starostlivosť o dieťa v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa  pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa.
  2. Úlohou je dopĺňať rodinnú výchovu dieťaťa  zameraním sa na jeho sociálno-emocionálny, fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi  a  vekovými osobitosťami.
  3. Vnútorný chod Zariadenia upravuje prevádzkový poriadok detských jaslí

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40390564

Úvodná stránka