Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Spoločný obecný úrad

Zriadenie Spoločného obecného úradu Považská Bystrica

  Mesto Považská Bystrica v súlade s ust. § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenou s Obcou Kostolec zriadilo 1. 4. 2003 spoločný obecný úrad. Účelom zriadenia spoločného obecného úradu je kvalitnejšie, racionálnejšie a efektívnejšie zabezpečenie plnenia prenesených úloh štátnej správy v zmysle zák. NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.
 Spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácii, sociálnych služieb a stavebného poriadku.
 Od 1. 8. 2003 sa so súhlasom ostatných členov spoločného obecného úradu stala členom Obec Brvnište a od 1. 1. 2010 Obec Sverepec.
  V zmysle čl. 3 ods. 4 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu dňom 6. 1. 2012 nadobudlo účinnosť odstúpenie Obce Brvnište od predmetnej zmluvy.


 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU


 

Poznámka:
SOÚ – spoločný obecný úrad
Odbor RMaS – odbor rozvoja mesta a služieb
Odbor SVŠaK – odbor sociálnych vecí , školstva a kultúry
Oddelenie SP – oddelenie stavebného poriadku
Oddelenie SPaSS – oddelenie sociálnej pomoci a sociálnych služieb
Oddelenie ÚFaR – oddelenie účtovníctva, financovania a rozpočtu
Oddelenie ĽZ – oddelenie ľudských zdrojov


 

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

     Činnosť spoločného úradu sa riadi ustanoveniami Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a jej schválených doplnkov. Podiel účastníkov zmluvy na financovaní nákladov potrebných na činnosť úradu je daný kľúčom podľa počtu obyvateľov. Každý účastník zmluvy má rovnoprávne postavenie voči ostatným účastníkom zmluvy bez ohľadu na veľkosť územia či počet obyvateľov.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40382135

Úvodná stránka