Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Komunitný plán sociálnych služieb

    Transformácia sociálnych služieb je súčasťou demokratizácie našej spoločnosti od roku 1989. Cieľom integračných procesov je pripraviť podmienky pre život občanov so špecifickými zdravotnými a sociálnymi problémami v ich prirodzenom prostredí. Nový zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. zavádza štandardizáciu sociálnych služieb do praxe, čo znamená dôraz na kvalitu, individuálny prístup práce k užívateľom sociálnych služieb a preferovanie komunitných foriem sociálnych služieb. Taktiež z uvedeného zákona o sociálnych službách vyplýva pre samosprávu obcí a miest povinnosť vypracovať komunitný plán rozvoja sociálnych služieb, ktoré budú poskytované v súlade s potrebami občanov, dostatkové, variabilné a dostupné. Stratégia rozvoja sociálnych služieb mesta v predkladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť mesta a prioritne podporuje rozvoj:

  • komunitných a terénnych sociálnych služieb,
  • sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie,
  • zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb,
  • odborného a osobnostného rastu zamestnancov poskytujúcich sociálne služby,
  • partnerskej spolupráce.

    Predkladaná analytická a strategická časť komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Považská Bystrica je podkladovým materiálom pre tvorbu akčného plánu s postupnou realizáciou do roku 2015. Rieši rozvoj sociálnych služieb z hľadiska dostatkovosti / nedostatkovosti jednotlivých druhov a typov sociálnych služieb, proporcionálnosti / vyváženosti služieb, kvality poskytovaných sociálnych služieb, osobnostného rastu zamestnancov v sociálnych službách, prácu s chudobnými ľuďmi v exklúzii a komunitou – využívanie zdrojov, rozvoj ľudského, sociálneho a ekonomického kapitálu komunity. Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov mesta a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb je spokojnosť občanov s poskytovanými sociálnymi službami v meste, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity mesta.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40391283

Úvodná stránka