Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach

základný obrázok k projektu

 

Názov projektu: Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach

 

Kód ITMS: 24140110195

Operačný program: 2410000 OP Životné prostredie

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Prioritná os: Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Dátum začatia realizácie projektu: 2/2011

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015

Cieľ projektu: Intenzifikáciou separovaného zberu rozšíriť a zefektívniť systém separácie zberu                                           komunálnych odpadov.  

Špecifický cieľ projektu 1: Obstaraním nádob zabezpečiť separáciu BRO na celom území mesta.

Špecifický cieľ projektu 2: Osvetou a propagáciou zvýšiť ekologické povedomie všetkých občanov                                                           a ich zapojenie sa do SZ.

Špecifický cieľ projektu 3: Skvalitnením úrovne SZ zvýšiť účinnosť separácie. Zaviesť monitorovací                                                         systém SZ. Optimalizovať umiestnenie stojísk a vytvoriť kvalitné technické                                                       zázemie.

Špecifický cieľ projektu 4: Zväčšením plošného záberu SZ a rozšírením počtu separovaných zložiek                                                       vytvoriť podmienky pre zhodnotenie druhotných surovín a znížiť Q KO                                                                 ukladaného na skládke.

Špecifický cieľ projektu 5: Vďaka zariadeniam zameraným na úpravu BRO sa dosiahne kvalitatívne                                                         vyššia úroveň separovaného zberu.

Financovanie projektu:

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít: 2 242 729,15 EUR

NFP: 2 130 592,69 EUR

Vlastné zdroje Prijímateľa: 5 %

Štátny rozpočet SR: 10 %

Kohézny fond: 85 %

 

STRÁNKA VYTVORENÁ K PROJEKTU:

www.separovanyzberpb.sk

 

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY:

www.opzp.sk

www.minzp.sk

www.sazp.sk

www.vlada.gov.sk/


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40385274

Úvodná stránka