Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Objednávky 2013

Objednávky » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: 2013
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-20 z 64
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
20130060Ing. Bohuslav Lučivjanský, Stred 49/15, 017 01 Považská Bystricaodborná konzultácia - znalecký úkon v rozsahu 5 hodín x 15 € k vypracovaným znaleckým posudkom vo veci ocenenia VŠH pozemku, zistenia ceny nájmu a hodnoty vecného bremena na pozemok parc. č. KNC 323/13 v k. ú. Považská Bystrica27.2.201375,00 €
20130049Ing. Bohuslav Lučivjanský, Stred 49/15, 017 01 Považská Bystricaznalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN C parc. č. 94/7 v k. ú. Orlové za účelom prevodu nehnuteľnosti13.2.201375,00 €
20130032Ing. Samuel Deván, Šmidkeho 14, 911 01 Trenčínvyhotovenie znaleckého posudku za účelom ohodnotenia drevnej hmoty /stromov/ nachádzajúcich sa na pozemku KN C parc. č. 3342/1, v kultúre ttp, v k. ú. Považská Bystrica /lokalita Hliny/31.1.2013 100,00 €
20130020Ing. Bohuslav Lučivjanský, Stred 49/15, 017 01 Považská Bystricavyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. KN C 3251/21 a časti parc. č. KN C 3251/12 odčlenenej GP č. 151/12 z 5. 12. 2012 do novej parc. č. KN C 3251/29 v k. ú. Považská Bystrica v počte 2 ks23.1.201375,00 €
20120019Ing. Bohuslav Lučivjanský, Stred 49/15, 017 01 Považská Bystricavyhotovenie znalec. posudku vo veci stanov.všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN C 3767/2 v k. ú.Pov.Bystrica za účelom určenia ceny zaradenia do majetku Mesta Pov. Bystrica v súlade so zák. o účtovníctve23.1.201375,00 €
20130006Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 1. mája 32, 010 01 Žilinavyhotovenie znaleckého posudku vo veci: 1. stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN C 323/13 o výmere 1945 m2, zastavané plochy, LV č. 6675, k. ú. Považská Bystrica. 2. stanovenia všeobecnej jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena8.1.20130,00 €
20130004Ing. Jarmila Baliaková, Moyzesova 890/89, 017 01 Považská Bystricaocenenie parkoviska na KN C parc. č. 554/2 v k. ú. Považská Bystrica vrátane príslušenstva za účelom prevodu7.1.2013 110,00 €
20130003Ing. Jarmila Baliaková, Moyzesova 890/89, 017 01 Považská Bystricaocenenie parkoviska na KN C parc. č. 772/3 v k. ú. Považská Bystrica vrátane príslušenstva za účelom prevodu7.1.2013 150,00 €
20130095DOXX - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilinastravné lístky 4/201327.3.20137 401,00 €
20130094Miro computers, s.r.o., Sládkovičova 573/9, 017 01 Považská BystricaDDR2 pamäte, myši, klávesnice, lcd screen cleaner27.3.2013 192,50 €
20130093Ferdinand Martinka NAV-SPOJ, Mládežnícka 2199, 017 01 Považská Bystricaoprava elektromotora sušiaku hadíc z DHZ Podvažie26.3.201363,60 €
20130092Miroslav Ďurec DUEL, Súľov-Hradná 102, 013 52 Súľovoprava 2 ks tlačiarní HP 3005dn - výmena opotrebovaných komponentov pre manipuláciu s papierom, servis tlačiarne Kyocera 2020dn - výmena OPC26.3.2013 220,00 €
20130091Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC, Rozkvet 2011/29, 017 01 Považská Bystricarevízia elektroinštalácie s následným overením (OP a OS) v objekte Klub dôchodcov na ulici kpt.Nálepku Považská Bystrica26.3.2013 530,00 €
20130090FLORIAN, s. r. o., Priekopská 26, 036 01 Martinpracovná rovnošata UBO26.3.2013 874,77 €
20130089FLORIAN, s. r. o., Priekopská 26, 036 01 Martin2 ks - hadica zásahová B 26.3.2013 199,36 €
20130088Daniel Palko - Gaz-term, kpt. Nálepku 566/8, 017 01 Považská Bystricavykonanie revízie plynu v klube dôchodcov na Ulici kpt. Nálepku26.3.2013 333,60 €
20130087ALWEA s.r.o., Jana Vojtaššáka 3148/4, 010 01 Žilinanákup a renovácia tonerov25.3.2013 233,86 €
20130079Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT, Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystricačistiace a hygienické prostriedky pre Krízové centrum18.3.2013 150,31 €
20130077Roman Dvorský - ELEKTROMONT, K Výstavisku 421/12, 911 01 Trenčínodstránenie závad zistených pri odbornych prehliadkach a skúškach el. zariadení a bleskozvodov v domoch smútku14.3.2013 566,29 €
20130080Ing. Štefan Mlynár, Dedovec 1040/66, 017 01 Považská Bystricavyhotovenie výpočtu spotreby tepla na budovu "Steiger" č. s. 340, ul. Športovcov v Považskej Bystrici za učelom určenia priemernej spotreby tepla pre užívateľa v 1/319.3.201350,00 €
Položky 1-20 z 64


40201617

Úvodná stránka