Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
400/2012 SENIORPOMOC Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  200,00 €11.10.201231.12.2012
398/2012 CPI Retails THREE, a.s. Nájomná zmluva 1 ks nádoby na komunálny odpad o objeme 1100 I  140,00 €11.10.201231.12.2012
395/2012 MP Profit, s.r.o. Zmluva o dielo vyhotovenie žiadosti pre získanie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013 a zabezpečenie kompletného procesu verejného obstarávania - MŠ Dukelská 1 001,00 €9.10.2012nestanovený
394/2012 MP Profit, s.r.o. Zmluva o dielo vyhotovenie žiadosti pre získanie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013 a zabezpečenie kompletného procesu verejného obstarávania - MŠ Grznára 1 001,00 €9.10.2012nestanovený
384/2012 ENERGOKONTROL, s. r. o. Nájomná zmluva prenájom časti pozemku parcela č. KN E 2486/2 o výmere 96 m2, ktorá nehnuteľnosť je zapísaná v Katastri nehnuteľností na Správe katastra Považská Bystrica na LV č. 6111  347,90 €9.10.2012nestanovený
399/2012 Mesto Považská Bystrica Darovacia zmluva darovanie finančnej hotovosti na účely realizácie podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Považskej Bystrici  250,00 €4.10.2012nestanovený
385/2012 Audit consults, s.r.o. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu konsolidovanej výročnej správy mesta za rok 2011 5 996,40 €4.10.2012nestanovený
392/2012 URBAN TRENDS - SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  300,00 €2.10.201231.12.2012
396/2012 Štefan Fabuš Zmluva o nájme nebytových priestorov nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Centrum voľného času, súpisné číslo 2575/92, v k. ú. Považská Bystrica 57 537,42 €1.10.20121.10.2018
391/2012 LAVADO, s. r. o. Zmluva o dielo zhotovenie stavby „POVAŽSKÁ BYSTRICA, MARIÁNSKE NÁMESTIE - DLAŽBY, OBKLADY“ 13 460,00 €29.9.2012nestanovený
388/2012 Jozef Teplan Nájomná zmluva č. 388/2012-OMP o nájme nebytového priestoru prenájom sociálneho zariadenia v objekte „Sklad so sociálnym zariadením“, postavený na pozemku KN C pare. č. 145/1 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1884 m2 v katastrálnom území Považská Bystrica 28,08 €29.9.2012nestanovený
328/2012 JUDO-KLUB Sparta Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  500,00 €26.9.201231.12.2012
382/2012 Apetit PB s. r. o. Nájomná zmluva č. 382/2012-OMP o prenájme pozemku prenájom časti pozemku parcela KN C č. 861/7 o výmere 3135 m2, v kultúre zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na LV č. 4376 1 520,22 €25.9.2012nestanovený
313/2012 Telovýchovná jednota Dynamo Orlové Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  500,00 €21.9.201231.12.2012
zm808011/2012 ASTOR SLOVAKIA Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie v Cestovnom lexikóne SR 2013 a na web. stránke www.lexikon.sk a www.guideslovakia.eu uverejnenie reklamnej propagácie objednávateľa v CESTOVNOM LEXIKÓNE 2013 a na web. stránke: www.lexikon.sk podľa textovej a grafickej predlohy objednávateľa  330,00 €20.9.2012nestanovený
Položky 91-105 z 788


40201589

Úvodná stránka