Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
420/2012 Kraso klub Považská Bystrica Zmluva o podnájme nebytových priestorov priestory zimného štadióna Mestských športových klubov Považská Bystrica s.r.o. za účelom vykonávania športovej výlučne tréningovej a náborovej činnosti 10,00 €1.11.201231.12.2016
415/2012 ESiN group, a. s. Dodatok č. 3/2012 k nájomnej zmluve č. 26/2009 - ÚSÚMSMaŽP zmena čl. IV ods. 1 zmluvy 0,00 €1.1.201331.12.2013
414/2012 STAR EU, a. s. Mandátna zmluva pre projekt „Rozvoj kľúčových kompetencií seniorov ako predpoklad aktívneho stárnutia“ poskytovanie poradenských služieb a spracovanie žiadosti pre projekt „Rozvoj kľúčových kompetencií seniorov ako predpoklad aktívneho stárnutia“  500,00 €27.10.2012nestanovený
65/2012 Marián Jakubec Zmluva o podnájme nebytových priestorov nebytové priestory o rozlohe 45 m2 nachádzajúce sa v prevádzkovom objekte športovej haly v Pov. Bystrici súp. č. 2549, na KN parc. č. 2432/2 v katastrálnom území Považská Bystrica  432,00 €1.11.201231.1.2013
418/2012 Súkromná základná umelecká škola Dodatok č. 1 k Zmluve č. 232/2010-ÚSÚMSMaŽP o nájme a podnájme nebytových priestorov označenie zmluvných strán, zmeny a doplnenia v čl. II, VII, IX a X 0,00 €26.10.2012nestanovený
404/2012 Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Územné centrum 3 Trenčín Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  300,00 €26.10.201231.12.2012
412/2012 Mesto Považská Bystrica Kúpna zmluva č. 412/2012 Odd. MP pozemok pare. č. KN E 165/2 o výmere 2 176 m2, trvalé trávne porasty, v katastrálnom území Považská Teplá zapísaný na LV č. 4408 pod B/41 v spoluvlastníckom podiele 3/64-iny 1 118,94 €25.10.2012nestanovený
402/2012 Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. Dodatok č. 11/2012 (č. 402/2012- odbor RMaS) k Zmluve č. 70/04 - RM o vykonaní verejnoprospešných prác zmena bodu č. 1 v čl. V. Zmluvy o vykonaní verejnoprospešných prác  286 500,00 €25.10.2012nestanovený
406/2012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Považská Teplá Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  100,00 €20.10.201231.12.2012
405/2012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia 02 Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  100,00 €20.10.201231.12.2012
407/2012 STREMAX BAU, s.r.o. Zmluva č. 407/2012 - OSMaÚM na uskutočnenie stavebných prác a zmluva o dielo predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s označením Odstránenie havarijného stavu strechy Základnej školy so sídlom Stred 44/1, Považská Bystrica, SR, IČO: 35995947 44 152,80 €18.10.201219.11.2012
401/2012 Ing. Oliver Janáč Zmluva o výpožičke pozemku výpožička spevneného pozemku o rozlohe 15 m2 pod prenosnou garážou č. 40 na KN parc. č. 5478/127 v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 0,00 €17.10.201231.12.2016
393/2012 Mladí pre Považskú Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  122,00 €16.10.201231.12.2012
445/2012Mestská dopravná spoločnosť a.s., Považská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.2006zmeny v Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.6.20060,00 €13.10.2012nestanovený
354/2012 PSL, a.s. Zmluva o zavedení a vyúčtovaní množstvového zberu komunálneho odpadu zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu poplatníkovi a pôvodcovi odpadu 0,00 €15.10.2012nestanovený
Položky 76-90 z 788


40200632

Úvodná stránka