Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Delegovanie do okrskových volebných komisií – voľby do Európskeho parlamentu – 2019

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a  podpis osoby
  • oprávnenej konať za politickú stranu alebo politické hnutie a odtlačok pečiatky politickej strany alebo politického hnutia;
  • oprávnenej konať za každú politickú stranu alebo politické hnutie tvoriace koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany alebo politického hnutia tvoriacich koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne do podateľne mestského úradu, prípadne na č. dverí 225 alebo prostredníctvom pošty na adresu:

Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

Ak sa politická strana, politické hnutie alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť na e-mailovú adresu: 

daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40429372

Úvodná stránka