Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

  1. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 571/135 trvalý trávny porast o výmere 29 m² odčleneného geometrickým plánom č. 88/2018 z pozemku E KN parc. č. 820/1 ostatná plocha o výmere 34 m2 zapísaného na LV č. 4241 v k. ú. Považské Podhradie,
  2. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 5300/34 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153  m2,  ktorý vznikol z pozemku E KN parc. č. 6105/16 vodná plocha o výmere 153 m2 zapísaného na LV č. 6111 v k. ú. Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40008684

Úvodná stránka