Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Spolupráca s partnerskými mestami

Rožnov pod Radhoštěmobrázok erbu mesta Rožnov pod Radhoštěm
http://www.roznov.cz/

 

    Dohoda o spolupráci medzi mestami Rožnov pod Radhoštěm (ČR) a Považská Bystrica bola podpísaná 22. augusta 1999. Obe mestá tak pristúpili k dohode podporujúcej vzájomné priateľstvo, porozumenie a spoluprácu v hospodárskej, kultúrno-spoločenskej, obrázok chaty Kohútkavzdelávacej, obchodnej i športovej oblasti. 

     Malebné valašské mesto Rožnov pod Radhoštěm je významným kultúrnym a najmä turistickým centrom ležiacim v srdci Beskýd a Vsetínskych vrchov. Jedným z nosných podujatí partnerských miest Považská Bystrica a Rožnov pod Radhoštem je Bezhraničné valašenie. Tradičným miestom stretnutí je horská chata na hrebeni Javorníkov - Kohútka.


 

obrázok erbu mesta ZubříZubří
http://www.mesto-zubri.cz/

 

     Vedomé si dlhoročnej neformálnej spolupráce medzi hádzanárskymi klubmi pristúpili mestá Zubří (ČR) a fotografia slávnostného podpisu dohody o vzájomnej spolupráciPovažská Bystrica k uzatvoreniu zmluvy podporujúcej vzájomné priateľstvo, porozumenie a spoluprácu. Dohoda o spolupráci medzi týmito mestami bola podpísaná 4. apríla 2009. Obe mestá tak budú podporovať rozvoj tejto spolupráce najmä medzi základnými školami zameranými na výučbu hádzanej a budú vytvárať podmienky pre kooperáciu v oblasti športu a školstva, ale aj v oblasti kultúry, záujmových združení, činnosti spolkov a ďalších subjektov, ako i medzi jednotlivými občanmi.


 

obrázok erbu mesta Báčska PalankaBáčska Palanka
http://www.backapalanka.rs/

 

    Zmluva o spolupráci so srbským mestom Báčska Palanka bola podpísaná na Mestskom úrade v Považskej Bystrici 28. augusta 2009. Mestá sa zaviazali k  vzájomnému rozvoju v fotografia zo slávnostného podpisu zmluvy s mestom Báčska Palankahospodárskej, kultúrnej (vytváranie kultúrnych stykov v oblasti hudobnej tvorby, výtvarného umenia a v oblasti ľudovej tvorivosti) i športovej oblasti, ako i v oblasti vzdelávania (organizovanie spoločných kurzov, školení a školských programov) a turistiky. Pri tejto príležitosti srbskí hostia priniesli dar, ktorým bol obraz od insitnej maliarky slovenského pôvodu z ich mesta. Ako protidar dostali obraz vážskej prírody od Jána Rojka.


 

obrázok erbu mesta HolešovHolešov
http://www.holesov.cz/

 

    Dohoda o vzájomnej medzinárodnej spolupráci medzi mestami Holešov a Považská Bystrica bola uzatvorená dňa 18. júna 2010. Obe mestá sa dohodli, že budú vytvárať, rozvíjať a prehlbovať priaznivé podmienky pre vzájomne výhodnú hospodársku a obchodnú spoluprácu, budú podporovať výmenu fotografia zo slávnostného podpisu zmluvy s mestom Holešovinformácií z oblastí ekonomiky, dopravy, životného prostredia, cestovného ruchu, ako aj z iných oblastí činností samospráv, v ktorých je záujem o obojstrannú spoluprácu. Mestá tiež budú podporovať rozvoj kontaktov medzi spoločenskými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, školami, záujmovými združeniami a subjektmi tretieho sektora, ako aj medzi jednotlivými občanmi.


 

obrázok erbu mesta SovetskSovetsk
http://www.sovetsk-tilsit.ru/

     

     Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestami Sovetsk, Ruská federácia a Považská Bystrica bola uzatvorená dňa 1. septembra 2012. Obe mestá sa zaviazali vzájomne sa informovať o významných udalostiach verejného a spoločenského života, najmä v oblasti kultúry a športu a na najvýznamnejšie z týchto podujatí pozývať vzájomne svojich zástupcov. Mesto Považská Bystrica a mesto Sovetsk budú svoje partnerstvo propagovať v rámci svojho regiónu a budú sa usilovať o nadväzovanie kontaktov aj na úrovni svojich organizácií, občianskych združení, podnikateľských a ďalších subjektov. Partnerské mestá sa tiež zaviazali v rámci svojich možností spolupracovať a podporovať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, športu a turizmu a v týchto oblastiach si vymieňať informácie významné z hľadiska lepšieho vzájomného spoznávania sa a ďalšieho upevňovania spolupráce. 


 

 Taurageerb mesta Taurage

 http://www.taurage.lt/

 

 

    Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestami Taurage, Litovská republika a Považská Bystrica bola uzatvorená dňa 24. mája 2014. Obe mestá sa zaviazali vzájomne sa informovať o významných udalostiach verejného a spoločenského života, najmä v oblasti kultúry a športu a na najvýznamnejšie z týchto podujatí pozývať vzájomne svojich zástupcov. Mesto Považská Bystrica a mesto Taurage budú svoje partnerstvo propagovať v rámci svojho regiónu a budú sa usilovať o nadväzovanie kontaktov aj na úrovni svojich organizácií, občianskych združení, podnikateľských a ďalších subjektov. Parnerské mestá sa zaviazali v rámci svojich možností spolupracovať a podporovať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, športu a turizmu a v týchto oblastiach si vymieňať informácie významné z hľadiska lepšieho vzájomného spoznávania sa a ďalšieho upevňovania spolupráce. 


 

erb mesta BełchatówBełchatów
http://www.belchatow.pl/

 

 

     Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestami Bełchatów, Poľská republika a Považská Bystrica bola uzatvorená dňa 28. júna 2014. Obe mestá sa zaviazali vzájomne zdieľať skúsenosti a spolupracovať v oblasti hospodárstva a priemyselného rozvoja, samosprávy, školstva, kultúry a športu, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít, sociálnej starostlivosti a ochrany zdravia a v ďalších oblastiach života typických pre obidve mestá. Zmluvné strany budú podporovať v rámci výmeny skúseností a partnerskej spolupráce činnosť organizácií, združení, odborových a športových klubov, ako aj neskôr vytvorených združení poľsko-slovenského priateľstva. 


 

erb mestskej samosprávy Gjorče PetrovGjorče Petrov

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/

 

 

    Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestskou samosprávou Gjorče Petrov, Macedónska republika a Mestom Považská Bystrica bola uzatvorená dňa 19. decembra 2016. Mesto Považská Bystrica a mestská samospráva Gjorče Petrov sa zaviazali vzájomne sa informovať o významných udalostiach spoločenského a verejného života, najmä v oblasti kultúry a športu a na najvýznamnejšie z týchto udalostí pozývať vzájomne svojich zástupcov. Svoje partnerstvo budú propagovať v rámci svojho regiónu a budú sa usilovať o nadväzovanie kontaktov aj na úrovni svojich organizácií, občianskych združení, podnikateľských a ďalších subjektov.

   V rámci svojich možností budú spolupracovať a podporovať spoluprácu v oblasti škosltva, kultúry, športu a cestovného ruchu a v týchto oblastiach si vymieňať informácie významné z hľadiska lepšieho vzájomného spoznávania sa a ďalšieho upevňovania spolupráce.


 

erb_Zhodino.pngŽodino

http://www.zhodino.minsk-region.by/ru/

 

 

   Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi mestom Žodino, Bieloruská republika a Mestom Považská Bystrica bola uzatvorená dňa 15. júna 2018. Mesto Považská Bystrica a mesto Žodino sa zaviazali zameriavať sa na zabezpečenie vzájomne prospešných podmienok spoločnej činnosti v nasledovných oblastiach: hospodárstvo a investičná činnosť, obchod, stavebníctvo, doprava, ochrana životného prostredia a ekologická bezpečnosť, zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra, šport, cestovný ruch, veda a informačné zabezpečenie, sociálne prostredie. Mestá budú vytvárať priaznivé podmienky na pritiahnutíe a ochranu investícií, budú prispievať k vzniku organizácií so zahraničnými investíciami, podporovať rozvoj malého a stredného podnikania. Rovnako budú poskytovať pomoc pri zachovaní a rozšírení existujúcich a nadväzovaní nových priamych vzťahov medzi hospodárskymi subjektmi a orgánmi miestnej správy. 

   Mestá sa zaviazali vytvárať potrebné právne a organizačné podmienky pre fungovanie spoločných podnikov, obchodných zastúpení, pri spracovaní a realizácii spoločných projektov a programov, ktoré sú ich spoločným záujmom. Mestá vytvoria priaznivé podmienky pre rozvoj spolupráce v oblasti športu a cestovného ruchu. 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40370424

Úvodná stránka