Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Delegovanie do okrskových volebných komisií – voľby prezidenta Slovenskej republiky – 2019

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. februára 2019).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a  podpis osoby
    • oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
    • oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu,
    • určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne do podateľne mestského úradu, prípadne na č. dverí 225 alebo prostredníctvom pošty na adresu:

Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

Ak sa politická strana, koalícia alebo petičný výbor rozhodol pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť na e-mailovú adresu: 

daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40001189

Úvodná stránka