Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Delegovanie do okrskových volebných komisií - voľby do NR SR – 2016

     Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

     Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené mestu pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

       Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

     Elektronickou formou možno Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do volebných komisií v meste Považská Bystrica zasielať na e-mailovú adresu:

daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk

 

Môžete použiť priložený vzor tlačiva.


 
 Vzor_-_OVK.rtf (15.5 kB) Vzor_-_OVK.rtf (15.5 kB)

 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34550945

Úvodná stránka