Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Správa mestských cintorínov

Na území mesta Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach sú prevádzkované cintoríny:

 • Považská Bystrica – Ul. Jánska - staré pohrebisko, dom smútku
 • Považská Bystrica – Jelšové – nové pohrebisko I, dom smútku
 • Považská Bystrica – Jelšové – nové pohrebisko II
 • Dolný Moštenec – pohrebisko, dom smútku
 • Horný Moštenec – pohrebisko, dom smútku
 • Dolný Milochov- staré pohrebisko, dom smútku
 • Dolný Milochov – nové pohrebisko
 • Orlové – pohrebisko, dom smútku
 • Podmanín – staré pohrebisko
 • Podmanín – nové pohrebisko, dom smútku
 • Podvažie – pohrebisko, dom smútku
 • Považská Teplá – staré pohrebisko
 • Považská Teplá – nové pohrebisko, dom smútku
 • Vrtižer – pohrebisko, dom smútku
 • Považské Podhradie – staré pohrebisko
 • Považské Podhradie – nové pohrebisko, dom smútku
 • Šebešťanová – staré pohrebisko, dom smútku
 • Šebešťanová- nové pohrebisko
 • Praznov -  pohrebisko, dom smútku
 • Zemiansky Kvášov – staré pohrebisko
 • Zemiansky Kvášov – nové pohrebisko


Prevádzkovateľom cintorínov v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach je v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 641/2015 – OSMaOH, zo dňa 18.12.2015 a jej Dodatku č. 1, zo dňa 10.03.2017, spoločnosť  A - ARCHA, s. r. o. 


Pohrebiská v Jelšovom a na starom pohrebisku Ul. Jánska sú otvorené pre verejnosť v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska   tzn.   v období:

 • od 08.11. do 15.04. v čase otvorenia pohrebiska    od 8.00 do 18.00 hod.
 • od 16.04. do  07.11. v čase otvorenia pohrebiska     od 8.00 do 20.00 hod.


Prevádzkovateľ cintorínov zabezpečuje súvisiacu agendu a poskytuje najmä tieto služby:

 • Prevádzkovanie verejného pohrebiska
 • Vykonávanie priebežného čistenia (zametanie, mechanické odburinenie, zber odpadu) plôch, chodníkov a okolia odpadkových košov v areáloch cintorínov.
 • Vykonávanie úpravy a obnovy štrkových chodníkov a nespevnených chodníkov,
 • Vykonávanie ošetrovania zelene na cintorínoch v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach (orezávanie suchých konárov stromov, kríkov, náletových drevín).
 • Vykonávanie zimnej údržby chodníkov (v prípade sneženia odpratávanie snehu a posyp chodníkov):
  • zabezpečovanie prístupu k domom smútku, pravidelné,
  • zabezpečovanie prístupu k hrobovému miestu pri pietnych aktoch, podľa potreby
 • Určovanie miesta pre výkop hrobu, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky   v súlade so zahrobovacím plánom
 • Vykonávanie drobných opráv, údržby a čistenia priestorov domov smútku
 • Vedenie evidencie hrobových miest v súlade s § 17, ods. 4, bod 1 a evidenciu prevádzkovania pohrebiska v súlade § 17, ods.4, bod 2  zákona č. 131/2010 Z. z. Zákona o pohrebníctve
 • Uzatváranie nájomných zmlúv s nájomcami hrobového miesta v súlade s platnou legislatívou
 • Vyberanie poplatkov uvedených v cenníku, ktorý je súčasťou Prevádzkového poriadku pohrebiska na území mesta Považská Bystrica, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Považská Bystrica č. 1/2017 z 23. 2.2017 a účinný dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ,  t.j. 11.3.2017.


VYBAVOVACIA KANCELÁRIA:

Kancelária spoločnosti pre vybavenie vyššieuvedených záležitostí sa nachádza v Považskej Bystrici, Stred, v predajni kvetinárstva pri Dome služieb.

V prípade potreby uzatvorenia nájomnej zmluvy s nájomcami hrobového miesta  je k dispozícii konateľ spoločnosti v čase: po – štv. od 8.00 – 15.00, v piatok 8.00. – 12.00 .

V prípade potreby, prosím, kontaktujte priamo spoločnosť A - ARCHA, s. r. o. :

konateľ spoločnosti: Miroslav Nemčík

e-mail:   miro.nemcik@centrum.sk

mobil: +421 902 740 409

Pohrebná služba je k dispozícii NONSTOP vrátane sviatkov a nedieľ na telefónnom čísle: +421 902 740 409.

 

AKTUALITY:

Práce súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach budú v mesiaci október zamerané najmä na:

 • prevádzkovanie verejného pohrebiska,
 • vykonávanie údržby, čistenia priestorov domov smútku,
 • vykonávanie ošetrovania zelene na cintorínoch v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach (orezávanie suchých konárov stromov, kríkov, náletových drevín).

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40428803

Úvodná stránka