Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Delegovanie do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

Do mestskej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva mesta Považská Bystrica. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. septembra 2018).

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva mesta Považská Bystrica. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. októbra 2018).


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a  podpis osoby

      -    oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;

      -    oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej                strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne do podateľne mestského úradu, prípadne na č. dverí 225 alebo prostredníctvom pošty na adresu:

Mestský úrad Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica


Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť na e-mailovú adresu: 

daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Môžete použiť priložené vzory tlačív.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40421585

Úvodná stránka