Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Program rozvoja mesta Považská Bystrica

Program rozvoja Mesta Považská Bystrica na roky 2016 – 2022 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2023, na území ktorého sa mesto nachádza. 

V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2014 - 2020 a v súlade s novelou Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja bolo pre mesto nevyhnutné začať s aktualizáciou základného programového dokumentu, prostredníctvom ktorého bude môcť čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu svojich rozvojových zámerov a aktivít. Platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007 - 2013 vypršala, preto bolo nevyhnutné, jeho platnosť predĺžiť uznesením mestského zastupiteľstva a začať s vypracovávaním nového, aktualizovaného Programu rozvoja mesta na ďalšie obdobie.

Hlavným cieľom preto bolo vychádzať z aktuálnej situácie mesta a zostaviť strategickú a implementačnú časť tak, aby sa stala východiskom pre realizáciu budúcich projektov.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40411868

Úvodná stránka