Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Domáca opatrovateľská služba

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (ďalej len opatrovateľská služba)

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za kalendárny rok 2018 boli vo výške 3,71 € na 1 hod. opatrovateľskej služby. 
 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskoších predpisov  a

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

Fyzická osoba, ktorá požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a  bude s ňou uzatvorená  zmluva o poskytovaní opatrovateľskej  služby musí mať v meste Považská Bystrica trvalý pobyt. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Za jednu hodinu poskytovania opatrovateľskej služby uhradí prijímateľ opatrovateľskej služby 0,95centov/hodina.

 

Opatrovateľská služba zabezpečuje:

  • sebaobslužné úkony (pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko, vozík či WC a späť, dovoz alebo donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia, dohľad, ...),
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní, či žehlení, ...),
  • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy, zo školy, do zamestnania, pri záujmových činnostiach, …)
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych  aktivít

Počet opatrovateliek: 100 (stav k 30.09.2019)
Celkový počet opatrovaných klientov: 188 (stav k 30.09.2019)
Počet čakateľov: 0 (stav k 30.09.2019)


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40439191

Úvodná stránka