Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Cena primátora

CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2018

Základnej umeleckej škole - hudobnému odboru v Považskej Bystrici

- pri príležitosti 60. výročia jej vzniku, za dlhoročné zásluhy v umeleckom vzdelávaní detí a dospelých mesta a za osobitný prínos k obohateniu kultúrno-spoločenského života v meste.

 

CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2017

Dr. Nodarimu Giorgadzemu

- za osobný prínos pre záchranu vzácneho kultúrneho dedičstva – za obnovu a rekonštrukciu pôvodne renesančného kaštieľa z roku 1612, nachádzajúceho sa v Považskej Bystrici – v miestnej časti Orlové a za jeho sprístupnenie verejnosti ako historického hotela s názvom „Hotel Gino Park Palace“.

 

CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2016

Ing. Vladimírovi Podoliakovi

- za osobný prínos v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja mesta Považská Bystrica, ako aj za výraznú podporu spoločenského a kultúrneho života v meste a za dlhoročnú aktívnu podporu športovej a vzdelávacej činnosti mládeže.

Rudolfovi Mišovcovi

- pri príležitosti životného jubilea, za osobný prínos v oblasti stavebného priemyslu a zamestnanosti v meste Považská Bystrica, ako aj za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica v regióne a na Slovensku a za podporu spoločenského, kultúrneho a športového života v meste.


CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2015

Ing. Pavlovi Demáčkovi

-  za osobný prínos v oblasti hospodárskeho rozvoja mesta a za šírenie dobrého mena mesta doma aj v zahraničí, ako aj za výraznú podporu spoločenského a kultúrneho života v meste.


CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2014

Ing. Eduardovi Kovalovi

- za dlhoročnú aktívnu podporu športovej, kultúrnej a  vzdelávacej činnosti  mládeže,  ako i za podporu zdravotníctva v meste Považská Bystrica.

Ing. Ladislavovi Bačíkovi

- za dlhoročnú aktívnu podporu športového života v meste a za osobný prínos pre rozvoj stolnotenisového klubu TTC Považská Bystrica.


CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2012

Ing. Štefanovi Blaškovi, PhD.

- za významný osobný prínos pre rozvoj priemyslu a strojárskej výroby v Považskej Bystrici, za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí a za výraznú podporu spoločenského, kultúrneho a športového života v meste.

Ing. Jaroslavovi Ďurkovskému

- za osobný prínos pre rozvoj a podporu športového, kultúrneho a spoločenského života mesta Považská Bystrica.


CENA PRIMÁTORA UDELENÁ V ROKU 2011

MUDr. Ladislavovi Korcovi

- za dlhoročnú, nezištnú prácu v oblasti zdravotníctva – chirurgie, v prospech obyvateľov nášho mesta, ako aj obyvateľov širšieho regiónu.

ZUŠ Imra Weinera – Kráľa

- pri príležitosti 50. výročia začiatku pôsobenia výtvarného odboru v meste a za dlhoročnú výchovnú a umeleckú činnosť v oblasti kultúry a propagácie mesta.


 

Cena primátora udelená v roku 2010

Mgr. art. Michalovi Bróskovi

- za prínos v oblasti umeleckého školstva, rozvoj kultúrneho života v meste a regióne a reprezentáciu mesta.

Mgr. Bohuslavovi Kortmanovi

- za dlhoročnú publicistickú činnosť, rozvoj kultúrneho života v meste a regióne a reprezentáciu mesta.


 

Cena primátora udelená v roku 2009

Anne Galkovej

– za zachovávanie, šírenie a prezentáciu slovenského folklóru doma i vo svete.

Ing. Jánovi Kerestešovi, dipl. Ing. Jánovi Kerestešovi, CSc.

– za dlhoročnú vedeckú a publicistickú činnosť, za získanie ocenenia od Svetovej organizácie duševného vlastníctva a objav „Molekuly života“.

Miestnemu odboru Matice slovenskej

– za zachovanie a rozvoj národného a kultúrneho dedičstva Slovákov a za prezentáciu mesta doma i v zahraničí.

Slovakia Hant Team-u

– za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej súťaži ISDE 2008 a šírenie dobrého mena mesta v zahraničí.


 

Cena primátora udelená v roku 2008

Dominikovi Chrobákovi

- za záchranu pasažierov a posádky pri únose lietadla L-410 spoločnosti Slov-Air 8. júna 1972.

Štefanovi Melišovi

- za uchovávanie histórie, ľudovej kultúry a tradícií Považskej Bystrice a širšieho regiónu.


 

Cena primátora udelená v roku 2007

Dychovému orchestru ZUŠ

- za šírenie dobrého mena Považskej Bystrice i Slovenskej republiky, pri príležitosti 30. výročia vzniku dychového orchestra.

Jaroslavovi Dunajovi

- za doterajšiu činnosť v oblasti športu.

Zuzane Vaňousovej

- za doterajšiu činnosť v oblasti výtvarného umenia.

Milade Ostrolúckej

- za doterajšiu činnosť v oblasti kultúry a umenia.

Dip. Ing. Márii Antónii Füköovej

- za doterajšiu činnosť v oblasti výtvarného umenia.


 

Cena primátora udelená v roku 2006

Jozefovi Chovančíkovi - in memoriam

- za úspešnú reprezentáciu nášho mesta, za vynikajúce výsledky dosahované v športovej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí.

Považskej knižnici

- pri príležitosti 80. výročia jej založenia, za významný prínos v oblasti vzdelávania, rozvoja kultúry.

Stredisku environmentálnej výchovy PONIKLEC

- za výchovu a vedenie detí a mládeže k citovému vzťahu k prírode, jej ochrane, obnove, zlepšeniu životného prostredia, k úcte k ľuďom a zachovaniu kultúrneho dedičstva.


 

Cena primátora udelená v roku 2005

Detskému hudobnému súboru Melódia

- pri príležitosti 15. výročia jeho založenia za propagáciu a za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí.

Miroslavovi Mitašovi

- za získanie bronzovej medaily na Paralympiáde v Aténach v roku 2004, ako aj za doterajšie vynikajúce výsledky dosahované v športovej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí.

Ing. Milošovi Krausovi

- za jeho významný prínos v oblasti udržania a rozvoja strojárenskej výroby v našom meste a regióne, ako aj za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40438991

Úvodná stránka