Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Krízové centrum Považská Bystrica

Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica

Kontakt:
linka pomoci: 042/4361006
e-mail: kcentrum@povazska-bystrica.sk
 

ilustračná snímka - týrané ženy

 

 

 

 
(Foto: wordpress.com)

Kapacita: 20 miest

Počet voľných miest: 0

Počet čakateľov na umiestnenie: 0


V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. Správaním iných osôb sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo trestný čin,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu. Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

 

Krízové_centrum_leták_1 Krízové_centrum_leták_2


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40438982

Úvodná stránka