Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

C KN parc. č. 4601/282, C KN parc. č. 599/19, C KN parc. č. 3242/7, E KN parc. č. 4230, C KN parc. č. 3916/14, C KN parc. č. 1581/2, KN parc. č. 13/21. 

Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
1. prenájom časti pozemku o výmere 83 m2 z pozemku C KN parc. č. 145/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80523 m2 zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica.


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40421555

Úvodná stránka