Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Pracovná ponuka - 2 príslušníci mestskej polícieVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica

prijme do zamestnania

2 PRÍSLUŠNÍKOV  MESTSKEJ  POLÍCIE

s predpokladaným nástupom od 23. septembra 2019

 

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá:

 • je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,
 • má vek viac ako 21 rokov,
 • má ukončené minimálne úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška),
 • má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť,
 • je držiteľom vodičského preukazu skupiny B,
 • je držiteľom zbrojného preukazu skupiny B.

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný životopis,
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely obsadzovania vyššie uvedenej pracovnej pozície v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • fotokópiu vodičského preukazu skupiny B,
 • fotokópiu zbrojného preukazu skupiny B.

 

Uchádzač vo výberovom konaní musí:

 • úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti,
 • v prípade splnenia požadovaných kritérií na fyzickú zdatnosť, absolvovať psychodiagnostické testy,
 • uchádzač, ktorý bude úspešný v prvých dvoch častiach, bude absolvovať osobný pohovor s členmi komisie.

 

Ďalšie informácie:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníka obecnej polície a úspešným vykonaním odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom,
 • výdavky spojené s vykonaním psychodiagnostického testu, overením spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami,
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere,
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a MV SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

 

Nástupný plat:  728 €  brutto

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 26. 8. 2019 do 12,00 hod. na adresu:

Mestská polícia
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica

alebo

Mestský úrad
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica

 

Bližšie informácie získate na t. č. 0903517522 a na e-mailovej adrese nacelnik.msp@povazska-bystrica.sk


 
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40050377

Úvodná stránka