Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom novovytvorených pozemkov C KN parc. č. 3328/300 o výmere 35 m²  a C KN parc. č. 3328/301 o výmere 2 m², odčlenených z pozemku  C KN parc. č. 3328/2 o  výmere 9497 m², druh pozemku  trvalý trávny porast v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaný na LV č. 4376  vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica na základe GP č. 16/2018 zo dňa 25. 06. 2018, úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom Považská Bystrica dňa 03. 7. 2018 pod č. 484/18.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

39581233

Úvodná stránka