Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 11,50 m² z pozemku C KN parc. č. 930/21 o celkovej výmere 58 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemku o rozlohe 90,10 m² z pozemku C KN parc. č. 930/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1571 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

39216507

Úvodná stránka