Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 2245/166 druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m²  odčleneného geometrickým plánom č. 60/2018 z pozemku C KN parc. č. 2245/91, druh pozemku ostatná plocha o výmere 356 m2, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica,

2. prevod pozemkov C KN par. č. 5478/248, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, C  KN parc. č. 5478/249,  druh pozemku  zastavaná  plocha a nádvorie o výmere  51 m2 a C KN  parc. č.   5478/251,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a  nádvorie  o  výmere  2223 m2, zapísané na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica...


Bližšie inofrmácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38576868

Úvodná stránka