Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 99/2018 zo dňa 31. 05. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  pozemkov nasledovne:

 

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:
  1. pozemok C KN parc. č. 2606/1 o výmere 521 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa na území mesta Považská Bystrica
  2. pozemok C KN parc. č. 2607/1 o výmere 591 m2, druh pozemku orná pôda,  nachádzajúci sa na území mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38908157

Úvodná stránka