Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská BystricaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica  zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376  formou priameho nájmu a to:

časť z pozemku KN C parc. č. 772/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica – jedno parkovacie miesto č. 3.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 16.10.2018

meniny má: Vladimíra

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

35841191

Úvodná stránka