Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemkov spolu o výmere 15 m² z pozemkov C KN parc. č. 333/2, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 300 m², C KN par. č. 3859/32, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1596 m², C KN parc. č. 3859/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 409 m², zapísaných na LV č. 4376 a E KN parc. č. 6097, zapísaný na LV č. 6111, všetky v katastrálnom území považská Bystrica,   vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom umiestnenia 3 ks reklamných  zariadení o rozmeroch 2400 x 5100 mm spolu so základmi s nosnou konštrukciou. Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením častí pozemkov tvorí prílohu zámeru na internetovej stránke mesta.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38266614

Úvodná stránka