Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemkov o rozlohe 170 m² z pozemku  C KN parc. č. 861/4 o celkovej výmere 15 434 m², druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie a o rozlohe 10 m² z pozemku C KN parc. č. 772/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13149 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376  vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Účelom využitia pozemku je rekonštrukcia  a prestavba vonkajšej rampy objektu - predajňa OD BANCO súpisné číslo 14 a stavebné úpravy II. etapa s použitím pozemku C KN  parc.    č. 861/4 a C KN parc. č. 772/12. Situácia s vyznačením predmetu nájmu tvorí prílohu tohto zámeru zverejneného na internetovej stránke mesta.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie priloha_c._1.pdf priloha_c._1.pdf (523.6 kB)
Súbor na stiahnutie priloha_c._2.PDF priloha_c._2.PDF (415.3 kB)

 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38978687

Úvodná stránka