Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom nebytového priestoru č. 9020 a č. 9030 v Dome služieb Stred s. č. 39, postavenom na pozemku KN C parc. č. 230, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1103 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia nebytového priestoru č. 9020 o výmere 13,68 m² je prevádzka manikúry a gelových nechtov a účelom využitia nebytového priestoru č. 9030 o výmere 24,20 m² je zriadenie ateliéru a predajne.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38978345

Úvodná stránka