Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Návrh Doplnku č. 8 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská BystricaVytlačiť
 

Návrh Doplnku č. 8 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých  škôl a  dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica je v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred jeho prerokovaním zverejnený na úradnej tabuli.

Vyvesený:  29.11.2017


K návrhu Doplnku č. 8 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica si môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote najneskôr do 11. 12. 2017 uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 


 
 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

37575442

Úvodná stránka