Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.

Vyvesený: 29. 11. 2017


K návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote najneskôr do 11. 12. 2017 uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 


 
 

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

37963488

Úvodná stránka