Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mestaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 formou priameho nájmu a to:

časť z pozemku KN C parc. č. 772/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica – dve parkovacie miesta č. 2 a 25. Ide o parkovaciu plochu pri polyfunkčnom objekte „Tri veže“ v centrálnej mestskej zóne, ktorá slúži na parkovanie osobných motorových vozidiel. Parkovacie miesta sú vyhradené pre subjekty, ktoré majú v objekte sídlo alebo prevádzku a túto skutočnosť preukážu platnou
nájomnou zmluvou alebo iným obdobným dokladom. Uvedené parkovacie miesta sa prenajímajú na dobu neurčitú.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 19.9.2018

meniny má: Konštantín

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

35662305

Úvodná stránka