Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 formou priameho nájmu a to:

časť pozemku o výmere 6 m² z pozemku KN C parc. č. 3668/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110399 m² v k. ú. Považská Bystrica za účelom výstavby zádveria, chrániaceho vstup do bytového domu pred vetrom a dažďom. Nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34792518

Úvodná stránka