Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámerov prenájmu nehnuteľného majetku mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom nebytových priestorov č. 9 a č. 13 v Dome služieb Stred s. č. 39, postavenom na pozemku KN C parc. č. 230, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1103 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Účelom využitia nebytového priestoru je zriadenie ateliéru a predajne.

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 30 m² z parcely KN C č. 5980 o celkovej výmere 4189 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 23 m² z parcely KN E č. 1445/2 o celkovej výmere 9097 m², druh pozemku ostatné plochy, v katastrálnom území Praznov, zapísanom na LV č. 1287 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priložených súboroch.


 
 

dnes je: 23.7.2018

meniny má: Oľga

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

35095671

Úvodná stránka