Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 85,2 m² z parcely KN E č. 5982/2 o celkovej výmere 5627 m², druh pozemku ostatné plochy, v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34548364

Úvodná stránka