Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu Vytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru č. 18/S v Dome služieb Stred s. č. 39, postavenom na pozemku  KN C parc. č. 230, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1103 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34792457

Úvodná stránka