Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje

zámer  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu   

na prenájom časti pozemku o výmere 5 m² z pozemku KN E parc. č. 1248/1, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28112 m², zapísaný na LV č. 4009 v katastrálnom území Orlové a časti pozemku o výmere 5 m² z pozemku KN C parc. č. 145/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 80784 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, obidva  vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica pod existujúcimi kovovými konštrukciami. Snímka katastrálnej mapy tvorí prílohu oznamu na internetovej stránke mesta.

Účelom využitia pozemkov je umiestnenie jednostranných reklamných panelov .

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34550994

Úvodná stránka