Považská Bystrica

Objednávky 2013

Objednávky » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: 2013
Vyhľadať v objednávkach
 
Podrobnosti
Číslo:20130006
Predmet:vyhotovenie znaleckého posudku vo veci: 1. stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. KN C 323/13 o výmere 1945 m2, zastavané plochy, LV č. 6675, k. ú. Považská Bystrica. 2. stanovenia všeobecnej jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
Cena *:0,00 €
Dodávateľ:Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 1. mája 32, 010 01 Žilina
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Mesto Považská Bystrica
Odberateľ IČO:00317667
Dátum vystavenia:8.1.2013
Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila:Ing. Tatiana Kozárová
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila:prednostka MsÚ
Dátum zverejnenia:19.4.2013
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


35853191

Úvodná stránka