Považská Bystrica

Objednávky 2012

Objednávky » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: 2012
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 101-120 z 408
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
20120440 RD Trans s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Považská Bystrica vykládka palet. tovaru - dlažby z prírodného kameňa na akciu "Mariánske námestie - dlažby, obklady" 27.9.201233,54 €
20120468 ARKON ateliér, Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica prepracovanie rozpočtu, aktualizácia cien a vypracovanie podkladov k PD na zníženie energetickej náročnosti MŠ Dukelská a Grznára 17.10.2012 384,00 €
20120474 Súkromná základná umelecká škola, Odborov 245/9, 017 01 Považská Bystrica zabezpečenie koncertu vážnej hudby vo farskom kostole v Pov. Bystrici na 20. septembra 2012 19.10.2012 125,00 €
20120473 Mária Mroščáková, Hliny 1223/46, 017 01 Považská Bystrica aktualizácia rozpočtu pre akciu: "Kanalizácia Považská Teplá" - aktualizácia jednotkových cien do C.Ú. 2012 19.10.2012 680,00 €
20120472 Anna Koreníková, autorizovaný stavebný inžinier, Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica aktualizácia rozpočtu na stavbu: Pov. Bystrica - Dolný a Horný Moštenec - kanalizácia - miestne rozvody 19.10.2012 194,40 €
20120466 Tibor Štefánik, Orlové 160, 017 01 Považská Bystrica strelivo Lugger 9mm 1000 ks 15.10.2012 180,00 €
20120465 Športovo strelecký klub, Domaniža 416, 018 16 Domaniža prenájom strelnice na deň 19.10.2012 pre 22 osôb 15.10.2012 150,00 €
20120469 Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC, Rozkvet 2011/29, 017 01 Považská Bystrica prívod napájania do NAS skrine 17.10.2012 166,20 €
20120463 Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC, Rozkvet 2011/29, 017 01 Považská Bystrica oprava zariadenia na spínanie obehového čerpadla ÚK SB MsÚ 11.10.201266,12 €
20120462 Ditel spol. s r. o., Uhoľná 3, 010 08 Žilina oprava telefónnej siete a klapky 200 - sekretariát primátora 11.10.201263,60 €
20120426 Okresné stavebné bytové družstvo, SNP 1936/454, 017 01 Považská Bystrica prečistenie WC kanalizácie pri veľkej zasadačke 20.9.201282,38 €
20120406 EKOTOALETY s.r.o., Bratislavská 3, 903 01 Senec servis vlastných mobilných WC 12.9.201295,59 €
20120467 DENDRA s.r.o., Lichnerová 23, 903 01 Senec záhradnícke práce v Dennom centre kpt. Nálepku 15.10.2012 100,00 €
20120447Vladimír Vašina, SNP 1466/104-2, 017 01 Považská Bystrica likvidácia nepovolenej skládky BRO v štvrti Orlové1.10.2012 354,00 €
20120444Regionálne vzdelávacie centrum, K dolnej stanici 20A, Trenčín odborný seminár k Zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) pre 4 osoby16.10.2012 112,00 €
20120443Regionálne vzdelávacie centrum, K dolnej stanici 20A, Trenčín odborný seminár k Zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 5 osôb16.10.2012 140,00 €
20120458 A-ARCHA s. r. o., Štúrova 39/12, Považská Bystrica oprava vstupnej bránky pre chodcov a brány pre vozidlá na cintoríne v Jelšovom 10.10.2012 424,00 €
20120442WOLF, Podzáhradná 49, Bratislava-Podunajské Biskupiceodborno-konzultačný seminár DZN na rok 201328.9.201284,00 €
20120461NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislavaautomatická pračka SIEMENS WM 12E365BY - krízové centrum11.10.2012 399,00 €
20120441CORA GEO, s. r. o., Záborského 10089/20, Martin školenie CG ISS, Modul Dane a Poplatky - osobné účty 28.9.2012 117,60 €
Položky 101-120 z 408


35847006

Úvodná stránka