Považská Bystrica

Objednávky 2012

Objednávky » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: 2012
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 41-60 z 408
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
20120550 ISAX, s. r. o., Majerníkova 14, 841 05 Bratislava - Karlova Ves spracovanie Parciálneho informačného systému Katastra nehnuteľností (PIS KN) mesta Považská Bystrica v rozsahu nasledovných katastrálnych území: Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Orlové, Podmanín, Podvažie, Považská Bystrica, Považská Teplá,... 29.11.20126 888,00 €
20120537 Janek Peter, Dolný Moštenec 238, 017 01 Považská Bystrica stavebné práce na výstavbe vodovodnej prípojky pre hasičskú zbrojnicu v MČ Dolný Moštenec 22.11.20122 580,00 €
20120531 VPK Projekcia, Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica vypracovanie projektovej dokumentácie na prípojku vody pre hasičskú zbrojnicu v MČ Dolný Moštenec vrátane vyjadrení od správcov sietí v zasiahnutom území 21.11.2012 150,00 €
20120542 Milan Markovič-MiMark, Lánska 944/67, 017 01 Považská Bystrica výroba a montáž pultu so sklenenou zábranou do kanc. č. 123 27.11.2012 420,00 €
20120538 Mgr. Otto Čiernik - Mototrade PB, Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica opravu bŕzd, prehliadka po 75 tis km a výmena prevádzkových kvapalín automobilu Š Fabia PB 760 AN 23.11.2012 300,00 €
20120515 AUTOMAX s.r.o., Sládkovičova 632/127, 017 01 Považská Bystrica kontrola geometrie, prehliadka a prípadná oprava prednej nápravy automobilu AUDI ev.č. PB 506 AL 12.11.2012 546,00 €
20120505Milan Štábel, Dolný Moštenec 35, Považská Bystrica likvidácia BRO z mesta Považská Bystrica a integr. častí, vytvoreného občanmi mesta6.11.2012 360,00 €
20120501Ing. Jarmila Baliaková, Moyzesova 890/89, 017 01 Považská Bystrica vyhotovenie znaleckého posudku na ocenenie stavby "Kultúrneho strediska" súpisné číslo 1475 na sídlisku SNP s príslušenstvom a pozemku KN C parc. č. 2418/51 v k. ú. Považská Bystrica5.11.2012 500,00 €
20120498Chudovský a. s., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystricapráce pri dozbere separovaného odpadu a udržiavacie práce nádob na SZ na 12. mesiac 20122.11.20121 130,88 €
20120496POINT. X SLOVAKIA, spol. s r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislavapolyetylénové štítky rozmer 68x38 mm, farbiaca páska AXR7 šírka 70 mm, návin 300 m30.10.2012 152,88 €
20120491Ing. Jarmila Baliaková, Moyzesova 890/89, 017 01 Považská Bystrica vypracovanie znaleckého posudku v dvoch vyhotoveniach vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov KN C parc. č. 3328/153 a KNC parc. č. 3328/152 v k. ú. Považská Bystrica29.10.201280,00 €
20120548 Rastislav Matučík, Považské Podhradie 4316, 017 01 Považská Bystrica zimné pneumatiky 4 ks a prezutie vozidla PB787BI 29.11.2012 250,00 €
20120541 Luboš Kollár, Orlové 87, 017 01 Považská Bystrica sťahovanie nábytku nájomcov bytu č.6 v dome súp. č. 2068/196 na sidl. Rozkvet v Pov. Bystrici 20.11.2012 102,00 €
20120534 Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska kancelária, Partizánska 1130/50, 017 01 Považská Bystrica vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu "Oplotenie multifunkčného ihriska Dolný Moštenec" 22.11.2012 360,00 €
20120536 Elvys, s.r.o., Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica dodávka LED svetelných girland do exteriéru dĺžky 20 m, farba kábla zelená (prípadne čierna), farba LED studená biela, počet LED 120 22.11.2012 241,20 €
20120502 EKOTOALETY s.r.o., Bratislavská 3, 903 01 Senec servis vlastných mobilných WC umiestnených v areáli starého cintorína v Považskej Bystrici 5.11.201247,80 €
20120532 Ing. Vojtech Krumpolec, Toplianska 28, 917 01 Bratislava projekt organizácie výstavby k projektovej dokumentácii na obnovu NKP Považský hrad 21.11.20121 600,00 €
20120414 Ko - SKI, s.r.o., SNP 1425/3, 017 01 Považská Bystrica oprava vstupného schodiska do domu smútku Jelšové podľa priloženej cenovej ponuky 17.9.20128 282,12 €
20120510 FLORIAN, s. r. o., Priekopská 26, 036 01 Martin 5 ks hasičských dobíjateľných bateriek 7.11.2012 147,00 €
20120508 Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice košele 19 kusov, krátky rukáv s nášivkou a textilným erbom 7.11.2012 410,00 €
Položky 41-60 z 408


35842331

Úvodná stránka