Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Informácie o voľných pracovných miestach

   V súvislosti s prijatím zákona č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2012 vznikla povinnosť zamestnávateľa a zriaďovateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach.


 

Voľné pracovné miesta

Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica prijme učiteľa/učiteľku pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou biológia – chémia.

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
 • bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť práce s PC: Word, Excel,
 • práca s interaktívnou tabuľou vítaná,
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci.

Nástup: od 01.09.2017

Úväzok: 74 % (17 hodín)

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu alebo e-mail školy:

adresa: Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica 5

e-mail: zspovazskatepla@stonline.sk

tel.: 042/4381192

 

Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica prijme personalistku a mzdovú účtovníčku

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • prax personalistky a mzdovej účtovníčky v rozpočtovej organizácii min. 1 rok,
 • znalosť práce s PC: program VEMA, OP Microsoft Word, Excel,
 • skúsenosti s programom aScAgenda sú vítané,
 • bezúhonnosť,
 • svedomitý a iniciatívny prístup k práci.

 

Nástup: ASAP

Úväzok: 50 %, t. j. 18,75 hod./1 týždeň

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu alebo e-mail školy:

adresa: Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica 5

e-mail: zspovazskatepla@stonline.sk

tel.: 042/4381192, 0911225130

Odpovede s pozvaním na prijímací pohovor pošleme len tým, ktorí majú prax s programom VEMA.

 

Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica prijme finančnú účtovníčku (ekonómku) školy

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa;
 • prax finančnej účtovníčky (ekonómky) v rozpočtovej organizácii min. 1 rok;
 • znalosť práce s PC: program IVES, OP Microsoft Word, Excel;
 • skúsenosti s programom aScAgenda sú vítané,
 • bezúhonnosť,
 • svedomitý a iniciatívny prístup k práci.

 

Okruhy náplne práce:

1. Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD okrem miezd (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.) v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v softvéri IVES

2. Špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a i.)

3. Evidovanie, vystavovanie a účtovanie dodávateľských faktúr, vystavovanie objednávok, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr a objednávok a i.

4. Účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení a i.

5. Inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku a i.

6. Komunikácia s bankou, so zriaďovateľom, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom

 

Nástup: od 3.7.2017

Úväzok: 100 %

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu alebo e-mail školy:

adresa: Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica 5

e-mail: zspovazskatepla@stonline.sk

tel.: 042/4381192, 0911225130

Odpovede s pozvaním na prijímací pohovor pošleme len tým, ktorí majú prax s programom IVES.


 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

29846999

Úvodná stránka