Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Aktivita 1

    Posledný májový a prvý júnový týždeň školského roku 2010/2011 prebehla na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica prvá aktivita projektu.

Popis aktivity, materiál pre školy:

Do realizácie projektu budú zapojené všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica.

Cieľová skupina:

  •  žiaci 3., 4. a 5. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica,
  •  spolu zapojených 10 základných škôl,
  •  plánovaný počet zapojených tried / žiakov 3., 4. a 5. ročník.

 
RočníkPočet triedPočet žiakov
3. ročník18303
4. ročník20343
5. ročník21444
Spolu591190

Termín realizácie projektu:

  • jún 2011, pred skončením školského roku, z dôvodu, že v čase školských prázdnin hrozí zvýšené riziko v ohrození detí negatívnymi javmi súvisiacimi s používaním nových technológií,
  • pred odchodom žiakov na prázdniny, oboznámenie s problematikou prostredníctvom rozprávok zverejnených na www.ovce.sk / túto stránku realizuje Občianske združenie e-Slovensko, je tiež realizátorom stránok www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk, www.stopline.sk, kde sa venujú tejto problematike/,
  • sprievodné akcie, literárna a výtvarná činnosť – výstavy pre rodičov,
  • prezentovanie najlepších prác na stránkach školy,
  • vyhodnotenie projektu a následné stanovenie  cieľov pre  ďalšie fázy projektu.

Realizácia projektu:

prostredníctvom projektu zverejneného na serveri www.ovce.sk, prípadne z iných zdrojov /www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk, www.stopline.sk.../

Metodológia projektu:

► Do projektu sa zapoja všetky triedy 3.,4.,5. ročníka školy.
► Aktivity by mali byť koordinované, vhodné vytvoriť školský realizačný team.
► Na škole si zvolia vhodný postup, časový harmonogram projektu.
► Určenie harmonogramu, deň, ktorý ročník, na ktorej vyučovacej hodine.
► Na projekte sa pracuje v čase, po klasifikačnej porade. Nie klasické vyučovanie.
► Jednotlivé aktivity prebiehajú pod vedením triedneho učiteľa.
► Oboznámenie s problematikou na uvedených webových stránkach.
► Individuálne naštudovanie materiálu k danej problematike pedagógom, aby vedel poskytnúť žiakom
     primerané informácie, webové stránky a materiál distribuovaný ku projektu.
► Návrh, plán práce si stanoví škola, učiteľ s prihliadnutím na osobitosti a podmienky školy a s
     prihliadnutím na individuálne a vekové osobitosti detí.
► Spôsob práce / námety/ – skupinové a individuálne formy práce, zážitkové učenie, beseda,
     dramatizácia – scénky na danú tematiku, s poukázaním na možnosti riešenia situácie, rozhovor,
     výtvarné techniky, rozhovor, počúvanie, diskusia na danú tému...
► Komunikácia so žiakmi, vytvorenie pozitívneho vzťahu s preferovaním dôvery.
► Interakcia s rodičmi, poskytnutie základných informácií s načrtnutím úskalí, ktoré hrozia deťom na
     internete, možnosťami ochrany a pomoci / nástenka, letáky, webová stránka školy.../.
► Výstupy projektu zo strany tried, škôl – výstava prác detí, prípadne literárnych prác, prezentácií...
► Umiestnenie prác v priestoroch školy, na webovej stránke školy...
► Prezentovanie rodičom, prostredníctvom výstavy, letáčiky, logá, výkresy...
► Zaujímavé práce, nápady vystavenie v priestoroch MsÚ.
► Medializácia, projektu, prác, prípadne výstupov projektu... zabezpečia pracovníci MsÚ
► Vyhodnotenie projektu, spôsob realizácie, počet zapojených tried, žiakov, postup pri realizácii
     projektu, námety do budúcnosti, prípadné výstupy /letáčiky, iné práce vhodné na ďalšie využitie/.

  
    Zámerne bol vybratý čas na konci školského roku, pred nástupom detí na letné prázdniny. V tomto období majú deti viac voľného času a menej dohľadu dospelých. V súčasnosti riziká a nebezpečenstvá, ktoré hrozia deťom na internete a pri práci s novými technológiami a mobilnými telefónmi sú naozaj veľké.
    Dôležitá z hľadiska prevencie v tejto oblasti je participácia ohrozených – detí a mládeže, rodičov, školy a iných odborníkov, preto sme dbali na zapojenie rodičov do aktivít, alebo aspoň na ich informovanie.
    Cieľom projektu a sprievodných podujatí bolo poskytnúť informácie všetkým zúčastneným, kto a ako môže poskytnúť pomoc, na koho sa môžu v prípade ohrozenia alebo podozrenia naň obrátiť. Upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré hrozia vo virtuálnom priestore. Tie môžu bez informácií zostať skryté pred zrakmi okolia.


Práce detí

obrázok detskej tvorby 4 - položka sa otvorí v novom okne

 

Vyhodnotenie aktivity:


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40412053

Úvodná stránka