Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:435/2012
Zmluvná strana 1:Mesto Považská Bystrica
Zmluvná strana 1 IČO:00317667
Zmluvná strana 2:SPP - distribúcia, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO:35910739
Názov:Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet:zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena - pozemok parc. č. KNC 2533/3, o celkovej výmere 12316 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 4376 vedenom Správou katastra Považská Bystrica pre k. ú. Považská Bystrica
Cena *: 109,90 €
Dátum uzavretia zmluvy:30.10.2012
Dátum zverejnenia zmluvy:14.11.2012
Dátum účinnosti zmluvy:15.11.2012
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:primátor mesta
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


40412058

Úvodná stránka