Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
88/2013Miroslav BukovanZmluva o prevode vlastníctva bytuprevod bytu č. 16 na I. poschodí, vchod č. 3 v bytovom dome číslo súpisné 988, na sídlisku Lány, ulica Nemocničná, číslo vchodu 3, Považská Bystrica, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach, spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. CKN č. 2461/2 druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 516 m , na ktorom je dom postavený vo veľkosti 2878/129926n 266,42 €28.3.2013nestanovený
87/2013Peter Garabík, Daniela GarabíkováZmluva o prevode vlastníctva bytuprevod bytu č. 17 na 8. poschodí, vchod č. 115 v bytovom dome č.s. 2055, postavený na pozemku parc. CKN č. 3825/110, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach, spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. CKN č. 3825/110 druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 1356 m , vo veľkosti 4911/815831 860,24 €28.3.2013nestanovený
75/2013Ing. Martin HolákKúpna zmluva č. 75/2013pozemok KN-E parc. č. 12/36 o výmere 48 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Orlové, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, zapísaný na LV č. 4009 796,32 €27.3.2013nestanovený
84/2013CORA GEO, s.r.o.Zmluva o dielorealizácia projektu rozšírenia Informačných systémov od zhotoviteľa: Informačného systému samosprávy (ďalej len „CG ISS“), v oblasti implementácie nových modulov1 921,50 €26.3.2013nestanovený
82/2013UNI WERBUNG, spol. s r. o.Zmluva o nájme pozemkov č. 82/2013 - OKP-ONsMprenájom pozemkov za účelom umiestnenia a prevádzkovania 11 ks reklamných zariadení29 850,00 €26.3.201326.3.2018
80/2013Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o.Dodatok č. 12/2013 (CORA - č. 80/2013) k Zmluve č. 70 / 04 - RM o vykonaní verejnoprospešných práczmena bodu 1 čl. V predmetnej zmluvy 291 000,00 €26.3.201331.12.2013
73/2013Mesto Považská BystricaZmluva 73/2013 PBn o zabezpečení predaja týždenníka Považskobystrické novinkyobchodné, dodacie, fakturačné, platobné a iné podmienky pri dodávke Považskobystrických noviniek0,00 €26.3.2013nestanovený
62/2013Promotion Media, s.r.oDodatok č. 2/2013 k Zmluve o umiestnení reklamného zariadenia č. 02/2011 zo dňa 07. 09.2011zmena a doplnenie § 2 až § 4 Zmluvy č. 02/20112 250,00 €26.3.201330.6.2016
77/2013PROJART, spol. s r.o.Zmluva o dielovyhotovenie projektovej dokumentácie na akciu: "Rekonštrukcia spevnených plôch pri OD Sčokino, Považská Bystrica"5 760,00 €15.3.2013nestanovený
72/2013Stolnotenisový klub TTC Považská BystricaDohoda o spolupráci pri organizovaní XVII. majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom tenise dňa 13. apríla 2013 v Považskej Bystriciorganizačné zabezpečenie XVII. ročníka majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom tenise1 000,00 €12.3.2013nestanovený
68/2013UNI - WERBUNG, spol. s r.o.Zmluva o refundácii - úhrade nákladov, spojených so spotrebou elektrickej energie, odoberanej zo siete verejného osvetleniadohoda o úhrade nákladov, spojených so spotrebou elektrickej energie, odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby prevádzky účelového osvetlenia informačno-reklamných panelov City light, postavených v meste Považská Bystrica1 455,30 €12.3.201331.12.2014
468/2012Mäsotéka, s.r.o.Zmluva o podnájme pozemkučasť pozemku, objekt parkoviska za obchodným domom Banco o rozlohe 18 m2 na KN parc. č. 861/4 v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 43764 500,00 €12.3.201331.12.2013
63/2013EUROKONZULT, s.r.o.Zmluva o výkone činností vo verejnom obstarávanívykonanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie verejné obstarávania v rámci projektu „Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica“ 9 450,00 €6.3.2013nestanovený
61/2013Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 61/2013 o bezodplatnom definitívnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzkydefinitívne bezodplatné odovzdanie a prevzatie preložených, upravených, prebudovaných a novovybudovaných objektov 824 286,60 €5.3.2013nestanovený
60/2013Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 60/2013 o bezodplatnom definitívnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzkydefinitívne bezodplatné odovzdanie a prevzatie preložených, upravených, prebudovaných a novovybudovaných objektov6 664 994,85 €5.3.2013nestanovený
Položky 1-15 z 788


40390034

Úvodná stránka