Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

VMČ Lány

Zloženie VMČ Lány

poslanci:

Jana Veličová - predsedníčka VMČfotografia člena VMČ
t. č.: 0948 231 072, email: ja.velicova@gmail.com

- poslankyňa MsZ Považská Bystrica
- podpredsedníčka Komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo
- členka dozornej rady Mestské lesy PB s.r.o.
- členka rady školy: ZŠ Nemocničná 987/2, ZUŠ M.R. Štefánika 160/2, 
                                MŠ Dukelská 977

 

Mgr. Monika Bandúrováfotografia člena VMČ
t. č.: 0907 381 221, email: monika.bandurova@gmail.com
- poslankyňa MsZ Považská Bystrica
- členka Komisie pre financovanie a správu majetku
- členka rady školy: ZŠ Nemocničná 987/2, MŠ, Dukelská 977, MŠ Lánska 952

 

MUDr. Rudolf Karasfotografia člena VMČ
t. č.: 0905 512 980, e-mail: rudolf.karas@gmail.com
- poslanec MsZ Považská Bystrica
- podpredseda komisie pre financovanie a správu majetku
- člen rady školy: ZŠ Nemocničná 987/2, ZŠ Stred 44/1, MŠ Dukelská 977

 

Mgr. Juraj Smatanafotografia člena VMČ
t. č.: 0907 034 666, email: 
juraj.smatana@zmenazdola.sk
- poslanec MsZ Považská Bystrica
- podpredseda komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo,
  člen komisie pre financovanie a správu majetku
- člen dozornej rady Mestských športových klubov
                             - člen rady školy: ZŠ Nemocničná 987/2, MŠ Dukelská 977

 

občania:

 

fotografia člena VMČ

Stanislav Kardoš, Dis.art. - podpredseda VMČ
t. č.: 0907 776 590, email: 
stanislav.kardos@gmail.com
- člen výboru mestskej časti Lány
- člen Komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo

 


Mgr. Milena Hatalová - tajomníčkafotografia člena VMČ
t. č.: 0910 986 423, e-mail: milena.hatalova@gmail.com
- členka výboru mestskej časti Lány
- predsedníčka Jednoty dôchodcov SR v PB

 


fotografia člena VMČ

Ing. Martin Kerepecký
t. č.: 0903 555 286, email: m.kerepecky@gmail.com
- člen výboru mestskej časti Lány

 

 

Ing. Pavel Smatana  SMATANA_PAVEL_2.jpg
t. č.: 0903 804 756, email: p.smatana@slovanet.sk
- člen výboru mestskej časti Lány      


 

Zápisnice zo zasadnutí

Oznamy VMČ Lány

 

* VMČ LÁNY Vás pozýva 8.12.2017 na tradičné Vianočné trhy v mestskej časti Lány.

Vianočné trhy Lány 2017


 

Podklady k stanoviskám

Plánované termíny zasadnutí VMČ Lány


 

Program najbližšieho zasadnutia VMČ

PROGRAM ZASADNUTIA VMČ LÁNY, 15.11.2017 o 17.15 hod. v CVČ.

1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosti a pripomienky od občanov a organizácií
■ uprava žiadosti Dušana Hoštáka a Moniky Hoštákovej na odkupenie
pozemku pred reštauráciou Hošták pod Dedovcom za účelom rozšírenia
spevnených ploch
■ žiadost Ing. Miloša Michalca na odkúpenie pozemku 913 m2 a pozemku
 494 m2 na Partizánskej ulici, lokalita slepá ulica Partizánska ulica.
■ žiadosť spoločnosti RGB  Black s.r.o.,prevod pozemku za účelom
vybudovania prístupovej komunikácie  a parkovacích ploch k bytovému
komplexu Residents Twins
■ žiadosť spoločnosti RAM SPORT, o stanovisko k zmene UPN
■ žiadosť Ing. Jána Hanáka, bytom Moyzesova, v Lokalite Lúčky zmena UP
č. 5 na plochu určenú pre výstavburodinného domu
■ žiadosť Ing. Štefana Mlynára o prešetrenie oznámenia, pozemok
lokalita Dedovec - ulička smerom na Kalváriu z Dedovca
■ žiadosť ZO Kalvária na opravu zničenej cesty
■ žiadosť Bučo namaľovanie parkovacích čiar, lokalita za Unimatom
■ žiadosť Dr.Ing.Roberto Carlo Guarnieri zatekajúca garáž, oprava
cesty, lokalita Dráhy-Lúčky
■ dlohodobý problém občanov, podnety - psíčkari na detských ihriskách
■ žiadosť p. Portášiková - parkovacie miesta, zjednosmernenie
Nábrežnej ulice......
4. Uznesenia
5. Rozne (vyúčtovanie Stretnutie jubilantov 2017, príprava Vianočných trhov....)
6. Záver

Jana Veličová, predseda VMČ Lány, 0948 23 10 72


 

Ostatné


 

dnes je: 17.11.2017

meniny má: Klaudia

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

32720685

Úvodná stránka