Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Vnútroorganizačné normy

Zoznam základných vnútroorganizačných noriem

Zásady poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica právnickým osobám založeným mestom
 Zasady_poskytovania_dotacii_pravnickym_osobam_zalozenym_mestom.rtf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Smernica upravujúca podávanie, preverovanie a evidenciu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
 Smernica_upravujuca_podavanie,preverovanie_ a_evidenciu_podnetov.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
Vyhlásenie vrcholového manažmentu o prijatí protikorupčnej politiky mestského úradu
 Vyhlasenie_vrcholoveho_manazmentu_o_prijati_PKMS.pdf (33.4 kB) (33.4 kB)

 
Protikorupčná politika Mestského úradu Považská Bystrica
 Protikorupcna_politika_Mestskeho_uradu_Povazska_Bystrica.pdf (97.6 kB) (97.6 kB)

 
Etický kódex zamestnancov mesta Považská Bystrica
 eticky_kodex.pdf (246.4 kB) (246.4 kB)

 
Etický kódex zamestnancov právnických osôb mesta Považská Bystrica
 eticky_kodex_po.pdf (57.4 kB) (57.4 kB)

 
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
 Rokovaci_poriadok_komisii_MZ.pdf (107.3 kB) (107.3 kB)

 
Zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta
 kontrol.rtf (15.5 kB) (15.5 kB)

 
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov Mesta Považská Bystrica
 Zasady_odmenovania_poslancov.rtf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
 Rokovaci_poriadok_Metskeho_zastupitelstva_v_Povazskej_Bystrici.pdf (126 kB) (126 kB)

 
Štatút mesta Považská Bystrica
 Statut_mesta.pdf (149.1 kB) (149.1 kB)

 
Návrh na udelenie čestného očianstva a verejného ocenenia Cena mesta
 udel_verej_oceneni.rtf (36 kB) (36 kB)

 
Zásady udeľovania Čestného občianstva mesta Považská Bystrica a Ceny mesta Považská Bystrica
 verocen.rtf (87.9 kB) (87.9 kB)

 
Zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach mesta Považská Bystrica
 Zasady_pre_zriadovanie_a_cinnost_VMC.rtf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
 zásady pfppnd.rtf (34.1 kB) (34.1 kB)

 
Zásady o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností
 Zasady_o_zabezpecovani_obcianskych_obradov.rtf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
 Zasady_hospodarenia_s_majetkom_Mesta_Povazska_Bystrica.pdf (228.4 kB) (228.4 kB)

 
Štatút redakčnej rady Považskobystrických noviniek
 Statut_redakcnej_rady_PBn.pdf (95.4 kB) (95.4 kB)

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

39388455

Úvodná stránka