Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Považská Bystrica

Sídlo: Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica

IČO: 317667

Štatutárny zástupca: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. - primátor mesta
e-mail: primator@povazska-bystrica.sk
Telefón: +421 424305200
Fax: +421 424326613
 

Verejný obstarávateľ Mesto Považská Bystrica informuje záujemcov (uchádzačov), že zadávanie zákaziek zverejnených v profile verejného obstarávateľa sa nachádza na portáli www.uvo.gov.sk, konkrétne na nasledujúcom odkaze: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/5145


 

Verejná súťaž - Nadlimitná zákazka (Služby)

Názov zákazky: „Elektronizácia služieb Mesta Považská Bystrica“

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je implementácia a udržateľnosť projektu ,,Elektronické služby Mesta Považská Bystrica", ktorý v rámci implementácie bude pozostávať z analýzy prostredia a návrhu dizajnu IIS a následne vybudovania integrovaného informačného systému, podporenej systémom projektového riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a v rámci udržateľnosti projektu ,,Elektronické služby Mesta Považská Bystrica" z podpory a ďalšieho rozvoja integrovaného informačného systému na Mestskom úrade v Považskej Bystrici.

Nomenklatúra CPV:

Hlavný predmet
72200000-7

Doplňujúce predmety
48800000-6
48600000-4
30210000-4
30230000-0
79421000-1
72600000-6


 

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 07. 2013


 

Plán obstarávania na rok 2012


 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

Položky 6-10 z 19

 

 

 

 

 
Položky 6-10 z 19

Súhrnné správy z e-trhoviska o zákazkách s hodnotou vyššou ako 1 000 eur bez DPH v zmysle § 91 ods. 1 písm. a)


 

 

dnes je: 9.12.2018

meniny má: Izabela

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

37573983

Úvodná stránka