Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica

Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

15. decembra 2017 (t. j. piatok) o 9,00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

viac...


 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2017

Mesto Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 117/2017 zo dňa 30. 11. 2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376...

viac...


 

Zverejnenie zámerov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu

Mesto Považská Bystrica zverejňuje zámery  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu...

viac...


 

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Považská Bystrica zverejňuje zámer prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa... 

viac...


 

Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2018 – 2020

Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2018 – 2020 je v súlade s ustanovením...

viac...


 

Návrh Doplnku č. 8 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica

Návrh Doplnku č. 8 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých  škôl a  dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica je...

viac...


 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v súlade s ustanovením...

viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2018 je v súlade...

viac...


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Považská Bystrica č. 4/2014“

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Považská Bystrica č. 4/2014“ je v súlade s ustanovením...

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách...

viac...


 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská Bystrica

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská Bystrica za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel a riadiacich jednotiek...

viac...


 

Dôležité telefónne čísla a informácie

   V rámci zlepšenia informovanosti občanov a zabezpečenia operatívneho poskytovania služieb Mesto Považská Bystrica zverejňuje zoznam dôležitých telefónnych čísiel...

viac...


 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica - propagácia projektu

obrázok k propagácii projektuCieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a odstránenie tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy Mestského úradu v Považskej Bystrici. V rámci hlavnej aktivity projektu budú zrealizované beznákladové opatrenia (vedenie evidencie o spotrebe tepla...

viac...


 

Kultúra a šport

11.12.2017   18:30

ONK_web.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

Filmový klub - OBCHOD NA KORZE

Vstupné 3,00 €/ FK 2 € MP/ 15 r.
Dráma Československo 1965
Originálna verzia 128 min ASFK

Tragikomické po ...


 

15.11. - 31.12.2017  

slatkovsky-plagat.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

Martin SLATKOVSKÝ: PORTRÉT

autorská výstava fotografií

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8,00 – 16,00 h, Streda: 8,00 – 18,00 h
a počas ...


 

29.11.2017 - 12.1.2018   17:30

Kral_pozvanka.jpg

MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica

Imro Weiner Kráľ / Rozprávky pre Elise

Výstava je spojená s prezentáciou pentalógie rozprávok a predstavením záverečnej knihy Zázračný lekár Minet
...


 

12.12.2017   16:00

paddington_two_ver2_xlg.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

PADDINGTON 2

Vstupné 4,00 €
Rodinný UK/ Francúzsko 2017
Slovenský dabing 103 min FOR

Roztomilý medvedík sa vracia! Pa ...


 

12.12.2017   18:30

B1_BM2_SK.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ /A Bad Moms Christmas/

Vstupné 4,50 € MP/ 15 r.
Komédia USA 2017
Slovenské titulky 116 min FOR

Oslávte Vianoce ako správne matk ...


 

13.12.2017   16:00

paddington_two_ver2_xlg.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

PADDINGTON 2

Vstupné 4,00 €
Rodinný UK/ Francúzsko 2017
Slovenský dabing 103 min FOR

Roztomilý medvedík sa vracia! Pa ...


 

13.12.2017   18:30

tri-zelania.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

TRI ŽELANIA /Přání k mání/

Vstupné 5 €
Rozprávka ČR/SR 2017 ...


 

14.12.2017   od 15:00

rozsvietenie vianoc stromceka.jpg

sídlisko SNP - pri Juniore

Rozsvietenie vianočného stromčeka

Organizátor: VMČ SNP, HLINY, ZAKVÁŠOV


 

15.12. - 16.12.2017  

vianocne_trhy.jpg

fontána pri Kine Mier, Považská Bystrica

VIANOČNÉ TRHY

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum


 

17.12.2017   15:00

stasak karan.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

PETER STAŠÁK & GORAN KARAN

Vianočný koncert

Vstupné: 7 EUR
Predpredaj vstupeniek od 20. 11. 2017 v TIK-u
Organizátor: PX Centrum


 

18.12.2017   18:30

KNSN_web.jpg

Kino Mier Považská Bystrica

Filmový klub - KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ /Le sens de la fête/

Vstupné 3 €/ FK 2 € MP/ 12 r.
Komédia Francúzsko 2017
České titulky 115 min ASFK

Keď organizujete dokonal ...


 
Posledné registrované firmy
Retro House: Music & Coffee, Snack House , Odborov 245/9, 01701 Považská Bystrica
Pizzéria JOJO, pizza, donáška pizze Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica
Reštaurácia a pizzeria HOŠTÁK, Dedovec 1748/267, 01701 Považská Bystrica
Horský Hotel Eva Maria, ubytovanie s reštauráciou , Horná Mariková 484, 018 03 Horná Mariková
STAVA s.r.o. - stavebná firma, stavebné práce, Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica
Jolly Tep - tepovanie tepovačom Kärcher, Rozkvet 2076/161, 01701 Považská Bystrica
REAL21 - realitná kancelária, reality Slovensko, M.R.Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica

dnes je: 11.12.2017

meniny má: Hilda

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

32932056

Úvodná stránka