Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica

Akciová ponuka Kúpeľov Trenčianske Teplice - Kúpele v regióne

Milí Považskobystričania, v období od 1.12. do 23.12.2015 a od 2.1. do 28.2.2015 máte možnosť využiť špeciálnu akciovú ponuku Kúpeľov Trenčianske Teplice v rámci akcie „Kúpele v regióne“....

viac...


 

Pozvánka a materiály k zasadnutiu mestskej rady

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

3. decembra 2015 (t. j. štvrtok) o 11,00 hod.

v zasadačke mestskej rady.

viac...


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v súlade...

viac...


 

Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Považská Bystrica o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov

Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Považská Bystrica o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov je v súlade s ustanovením...

viac...


 

Návrh Doplnku č. 6 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica

Návrh Doplnku č. 6 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých  škôl  a  dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica je v súlade...

viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2016 je v súlade...

viac...


 

Zverejnenie zámeru prevodu a prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Považská Bystrica zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica  z dôvodu hodného osobitného zreteľa...

viac...


 

Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2016 – 2018 je v súlade s ustanovením § 9 odst. 2 zákona...

viac...


 

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica formou priameho nájmu

Mesto Považská Bystrica zverejňuje zámer na prenájom nasledovného nebytového priestoru vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na dobu neurčitú...

viac...


 

Anketa k tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Považská Bystrica - podnikateľská sféra

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta je strednodobý strategický dokument, ktorý má zohľadňovať komplexné predstavy o ďalšom rozvoji a smerovaní mesta. Dovoľujeme si požiadať podnikateľské subjekty, ktoré...

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách (Dedovec, Mládežnícka, Športovcov, Orlové, Považské Podhradie).....

viac...


 

Zberný dvor - lokalita Zámostie

    Občania Považskej Bystrice a integrovaných častí mesta môžu pre uloženie odpadov využiť zberný dvor v lokalite „Zámostie“ (bývalý areál skladov Jednoty - za uhoľnými skladmi) - v súčasnosti prevádzkové priestory spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o...

viac...


 

Dôležité telefónne čísla a informácie

   V rámci zlepšenia informovanosti občanov a zabezpečenia operatívneho poskytovania služieb Mesto Považská Bystrica zverejňuje zoznam dôležitých telefónnych čísiel...

viac...


 

Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu a komunálneho odpadu

   V prípade, že Vám stanovený časový harmonogram vývozu objemného odpadu nevyhovuje, môžete využiť možnosť uloženia objemného odpadu v novom zbernom dvore...

viac...


 

Kultúra a šport

4.11. - 4.12.2015  

Rudolf_Rypak_pozvanka.jpg

MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/3, 017 01 Považská Bystrica

Rudolf Rypák- VÝTVARNÉ NÁVRATY

Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 4. novembra 2015 o 17:00 hod.

Výstava potrvá do 04.12.2015 a je spo ...


 

11.11. - 22.12.2015  

plagat.jpg

MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/3, 017 01 Považská Bystrica

PREDAJNÁ VÝSTAVA vianočných umeleckých a remeselných výrobkov

otvorenie výstavy v stredu 11. 11. 2015 o 16:00 hod.


 
Posledné registrované firmy
Branislav Tichý - HWT, Dlhé Hony 1161/11, 91101 Trenčín
COPOS - predaj a servis výpočtovej techniky, Sládkovičova 1128, 01701 Považská Bystrica
STAVA s.r.o. - stavebná firma, stavebné práce, Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica
Jolly Tep - tepovanie tepovačom Kärcher, Rozkvet 2076/161, 01701 Považská Bystrica
REAL21 - realitná kancelária, reality Slovensko, M.R.Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica
Softvérová údržba, LWCO - počítačové služby, Moyzesova 881/80, 01701 Považská Bystrica
Predaj a servis lesnej, záhradnej a komunálnej techniky, Sládkovičova 636/4, 01701 Považská Bystrica
BIO BEA - prírodná lekáreň, bio potraviny, Moravská ulica, budova tržnice, Púchov

dnes je: 2.12.2015

meniny má: Bibiána

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

23984459

Úvodná stránka