Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica

Výzva na určenie vlastníctva vzdušného káblového vedenia

      Na základe obhliadky bolo zistené, že v meste Považská Bystrica na trase od bytového domu č. 1453 na sídlisku SNP, popri ceste Slovenských partizánov a Nábrežnej ulice po most cez Domanižanku na ulici 1. mája sa na stĺpoch verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta Považská Bystrica a na drevených (telekomunikačných) stĺpoch nachádza vzdušné káblové vedenie, zrejme elektronickej komunikačnej siete.

  Vzhľadom na skutočnosť, že vlastník uvedeného vzdušného káblového vedenia nie je známy, vyzývame vlastníka vedenia v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, aby v lehote do 12. 08. 2014 mestu Považská Bystrica oznámil, že je vlastníkom predmetného káblového vedenia. V prípade, že sa vlastník neprihlási, mesto Považská Bystrica zabezpečí odborné odstránenie vedenia a kábel uloží vo svojich priestoroch. 

viac...


 

Celoúradná dovolenka - Mestský úrad v Považskej Bystrici

   Zamestnanci Mestského úradu v Považskej Bystrici budú hromadne čerpať dovolenky od 28. 07. 2014 do 01. 08. 2014...

viac...


 

Pracovná ponuka - referent sociálnej pomoci

  Mesto Považská Bystrica prijme do zamestnania referenta sociálnej pomoci na zastupovanie materskej, resp. rodičovskej dovolenky, s predpokladaným nástupom od 11. augusta 2014...

viac...


 

Oznámenie o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody - Teplo GGE s.r.o.

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu vykonávania plánovaných opráv, údržba a revízií energetic ...viac...

Zverejnené 9.7.2014 -mm-


 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

   Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemkov...

viac...


 

Letná fotografická súťaž na sídlisku Rozkvet - FOTOROZKVET 2014

  Výbor mestskej časti RozkvetPX Centrum Považská Bystrica vyhlasujú už 14. ročník letnej fotografickej súťaže FotoROZKVET2014...

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.

- od 30.07.2014 - 08.00 hod. do 30.07.2014 - 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy...

viac...


 

Zberný dvor - lokalita Zámostie

    Občania Považskej Bystrice a integrovaných častí mesta môžu pre uloženie odpadov využiť zberný dvor v lokalite „Zámostie“ (bývalý areál skladov Jednoty - za uhoľnými skladmi) - v súčasnosti prevádzkové priestory spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o...

viac...


 

Dôležité telefónne čísla a informácie

   V rámci zlepšenia informovanosti občanov a zabezpečenia operatívneho poskytovania služieb Mesto Považská Bystrica zverejňuje zoznam dôležitých telefónnych čísiel...

viac...


 

Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu

   V prípade, že Vám stanovený časový harmonogram vývozu objemného odpadu nevyhovuje, môžete využiť možnosť uloženia objemného odpadu v novom zbernom dvore...

viac...


 

Kultúra a šport

17.6. - 31.7.2014  

pozvanka.jpg

MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/3, 017 01 Považská Bystrica

Alena Zupková - DOTEKY

monotyp/grafika

vernisáž výstavy v utorok 17. 06. 2014 o 17:00 hod.

výstava je spojená s predajom diel


 
Posledné registrované firmy
Lacné IT - opravy, servis počítačov a notebookov, Lánska 936/35, 01701 Považská Bystrica
COPOS - predaj a servis výpočtovej techniky, Sládkovičova 1128, 01701 Považská Bystrica
STAVA s.r.o. - stavebná firma, stavebné práce, Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica
Jolly Tep - tepovanie tepovačom Kärcher, Rozkvet 2076/161, 01701 Považská Bystrica
REAL21 - realitná kancelária, reality Slovensko, M.R.Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica
Softvérová údržba, LWCO - počítačové služby, Moyzesova 881/80, 01701 Považská Bystrica
Predaj a servis lesnej, záhradnej a komunálnej techniky, Sládkovičova 636/4, 01701 Považská Bystrica
BIO BEA - prírodná lekáreň, bio potraviny, Moravská ulica, budova tržnice, Púchov

dnes je: 28.7.2014

meniny má: Krištof

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

17686520

Úvodná stránka