Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica

Deň bielej palice 2015

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripravuje pri príležitosti Svetového dňa bielej palice 6. ročník dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice...

viac...


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu

   Mesto Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu...

viac...


 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2015

Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 119/2015 zo dňa 24. 09. 2015 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta – stavby a pozemkov nasledovne:...

viac...


 

Pozvánka na zasadnutie Bytovej komisie pre prideľovanie mestských nájomných bytov

Pozývame Vás na zasadnutie Bytovej komisie pre prideľovanie mestských nájomných bytov mesta Považská Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2015 o 15,00 hodine v zasadačke č. 517 Mestský úrad Považská Bystrica – stavebný úrad.

viac...


 

VZN Mesta Považská Bystrica o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Považská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Považská Bystrica je v súlade s ustanovením ...

viac...


 

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Považská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Považská Bystrica je v súlade...

viac...


 

Doplnok č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Doplnok č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica sa v súlade s ustanovením...

viac...


 

Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

V priebehu októbra prichádza do viacerých slovenských miest hviezdna zostava vedeckých osobností, ktoré žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom priblížia fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu...

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách (Dedovec, Mládežnícka, Športovcov, Orlové, Považské Podhradie).....

viac...


 

Zberný dvor - lokalita Zámostie

    Občania Považskej Bystrice a integrovaných častí mesta môžu pre uloženie odpadov využiť zberný dvor v lokalite „Zámostie“ (bývalý areál skladov Jednoty - za uhoľnými skladmi) - v súčasnosti prevádzkové priestory spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o...

viac...


 

Dôležité telefónne čísla a informácie

   V rámci zlepšenia informovanosti občanov a zabezpečenia operatívneho poskytovania služieb Mesto Považská Bystrica zverejňuje zoznam dôležitých telefónnych čísiel...

viac...


 

Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu a komunálneho odpadu

   V prípade, že Vám stanovený časový harmonogram vývozu objemného odpadu nevyhovuje, môžete využiť možnosť uloženia objemného odpadu v novom zbernom dvore...

viac...


 

Kultúra a šport

9.9. - 30.10.2015  

Vytvarnici Povazia pozvanka predna.jpg

MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/3, 017 01 Považská Bystrica

VÝTVARNÍCI POVAŽIA

MG ART GALÉRIA pozýva všetkých priateľov výtvarného umenia na výstavu

VÝTVARNÍCI POVAŽ ...


 
Posledné registrované firmy
Branislav Tichý - HWT, Dlhé Hony 1161/11, 91101 Trenčín
COPOS - predaj a servis výpočtovej techniky, Sládkovičova 1128, 01701 Považská Bystrica
STAVA s.r.o. - stavebná firma, stavebné práce, Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica
Jolly Tep - tepovanie tepovačom Kärcher, Rozkvet 2076/161, 01701 Považská Bystrica
REAL21 - realitná kancelária, reality Slovensko, M.R.Štefánika 167/16, 01701 Považská Bystrica
Softvérová údržba, LWCO - počítačové služby, Moyzesova 881/80, 01701 Považská Bystrica
Predaj a servis lesnej, záhradnej a komunálnej techniky, Sládkovičova 636/4, 01701 Považská Bystrica
BIO BEA - prírodná lekáreň, bio potraviny, Moravská ulica, budova tržnice, Púchov

dnes je: 9.10.2015

meniny má: Dionýz

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

23089340

Úvodná stránka